Overig

‘Binnenvaartschip als testfaciliteit’

623

Op donderdag 21 juni 2012 presenteert de Proeftuin Maritieme Innovatie het project ‘ ‘Binnenvaartschip als testfaciliteit’. In opdracht van Stichting Steunfonds Bundung Vocational Trainings Institute hebben studententeams van Hogeschool Rotterdam en het Da Vinci College Dordrecht de afgelopen maanden gewerkt aan een ontwerp voor een schip dat de bereikbaarheid van het Coppename/Wayambo gebied in Suriname aanzienlijk verbeterd.

Intensieve samenwerking
Het schip werd ontworpen door interdisciplinaire studententeams, waarbij intensief is samengewerkt door de Hogeschool Rotterdam en het Da Vinci College die het project hebben opgezet. Workshops waren een essentieel onderdeel hiervan en werden ingezet voor kennis circulatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De studenten hebben zich bezig gehouden met probleemstellingen rond (on)mogelijkheden tot aanmeren, aandrijving, diepgang, inrichting voor verschillende doeleinden en onderhoud. Daarnaast hebben ze gekeken naar een productie- en financieringsplan. De Proeftuin Maritieme Innovatie is van plan om een IPC-aanvraag in te dienen namens een groep ondernemers die subsidie ontvangen om dit schip gezamenlijk te kunnen realiseren!

Proeftuin Maritieme Innovatie
De Proeftuin Maritieme Innovatie is geïnitieerd door Werkgevers Drechtsteden. Het programma stelt zich ten doel de innovatiekracht van MKB bedrijven in de regio Drechtsteden te bevorderen door innovatiekrachten te bundelen. Bij de Proeftuin Maritieme Innovatie zijn de volgende brancheorganisaties en onderwijsinstellingen aangesloten: EICB, Scheepsbouw Nederland, Werkgevers Drechtsteden, Hogeschool Rotterdam,

Da Vinci College, IN Holland Delft, Hogeschool voor de Zeevaart Rotterdam. Het projectmanagement van de Proeftuin Maritieme Innovatie wordt uitgevoerd door HME. De Proeftuin Maritieme Innovatie investeert in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie en inschrijven
Het resultaat van een half jaar brainstormen en ontwikkelen kunt u op 21 juni van 9.00-11.30 uur meebeleven. Voor meer informatie en inschrijven, kunt u contact opnemen met Annewieke Baank via T: (010) 444 43 33 of E: ab@hme.nl