Overig

Boekrecensie | Soms is alles wel eens waar

868

Heilige managementhuisjes. Wie weet er niet van? Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV trapt er tegenaan. Vanuit rancune? Nee, dat niet, maar meer vanuit een positief kritische grondhouding. Wilt u er een paar horen? ‘Hoe hoger je positie in de organisatie, hoe minder realistisch de feedback uit de omgeving.’ De boodschap? Een leider moet andere mensen laten functioneren, maar wie helpt de leider? En een andere: ‘Als je mensen bestraft voor eerlijkheid, zeggen ze nooit meer iets.’ Juist het verschillend aankijken tegen hetzelfde probleem geeft dat mensen een eigen waarheid gaan vormen. Alleen duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden zal de samenwerking binnen organisaties verbeteren. De trekkers van de kar bepalen de richting, de duwers brengen de kar verder (maar volgen de trekkers). Degenen die op de kar zitten doen niets. De boodschap? Gooi ze van de kar en de kar verplaatst zich sneller. Mooie les. Gerbrands waarschuwt ook voor een overgewaardeerd zelfbeeld van de leider. Typerend voor leiders die een overgewaardeerd zelfbeeld hebben zijn: koppigheid, geen taken willen delegeren, overdreven gewetensvol, zeggen dat ze te hard moeten werken en perfectionisme. Niemand weet en kan het beter dan zij! Snel in therapie, concludeert Gerbrands. Zo staat het boek vol met tips en korte analyses. Zaken die je als ondernemer, bestuurder of manager ter harte kunt nemen, zoals: ‘Ieder karakter heeft plussen en minnen. Zelfkennis kan veel ellende voorkomen’, of wat denkt u van deze: ‘Blinde ambitie past bij domme mensen; gebrek aan ambitie typeert luie mensen’. Levenswijsheden en waarheden om direct toe te passen. Dilemma’s en lastige zaken om direct op te pakken.

Soms is alles wel eens waar
Auteur: Toon Gerbrands
ISBN: 9789089655455
Uitgever: Van Duuren Management