Overig

Businesspark aan de Noord: toplocatie aan het water

475

Het Businesspark aan de Noord in Hendrik-Ido-Ambacht was oorspronkelijk als eerste gereserveerd voor bedrijven langs de Veersedijk die verplaatst dienden te worden voor het woningbouwproject Noordoevers. Om diverse redenen heeft deze herlokering nooit plaatsgevonden. Aangezien deze belemmering niet meer van toepassing is kan er een nieuwe start gemaakt worden met het uitgeven van zeven hectare nieuwbouwlocatie.

John Zandbergen van Van Vliet Bedrijfsmakelaars en Jan Dekker, directeur van ABB Ontwikkeling BV weten te melden dat er inmiddels gesprekken plaatsvinden met een aantal geïnteresseerde bedrijven dat zich op het Businesspark aan de Noord willen vestigen. Jan Dekker: “Dit is een uitstekende locatie om een bedrijf te vestigen, direct aan het water en een goede ontsluiting over de weg. De Drechtsteden behoort tot één van de drukste maritieme knooppunten in Nederland en met name voor deze bedrijfstak is dit een uniek gelegen businesspark. De oppervlakte bedraagt zeven hectare met daarbij 650 strekkende meter kade. Vooral dit is een pluspunt want zowel de lengte als de kadefaciliteiten zijn flexibel in te vullen. Omdat het businesspark aan de Rietbaan is gelegen mogen schepen hier, anders dan langs de Noord, wel  langs de kade en in de insteekhaven aanmeren.” Het ligt voor de hand dat met name bedrijven met watergebonden activiteiten geïnteresseerd zullen zijn in bedrijfsruimte aan het water,  maar ook partijen met andere bedrijfsactiviteiten zijn welkom benadrukt John Zandbergen. “Voor bedrijven met watergebonden activiteiten biedt deze locatie voordelen, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die zich met transport en logistiek bezighouden, kunnen hier uitstekend uit de voeten. Voor overslag en warehousing is dit een prima plek, want zowel over water als over de weg is dit businesspark uitstekend bereikbaar.”

Maatwerk

Jan Dekker legt uit dat hij bedrijven die zich op het Businesspark aan de Noord willen vestigen optimale vestigingsmogelijkheden kan aanbieden. “De kavels zijn geheel vrij in te richten. Wij kunnen met onze flexibiliteit voor elke gegadigde op maat bouwen. En dat is niet alleen voor het pand van toepassing, ook voor wat betreft de infrastructuur kunnen wij op de wensen en eisen van de klant inspelen. Wij kunnen hier compleet maatwerk leveren.” De beide heren zien de toekomst zonnig in voor het Businesspark aan de Noord. Met een aantal partijen zitten zij al rond de tafel om over de mogelijkheden en wensen te praten. Twee van die partijen werken nauw samen, waarvan de ene partij veel buitenterrein voor containers nodig heeft en de andere partij meer gebaat is bij kadelengte. Kadefaciliteit is schaars in de Drechtsteden, maar het businesspark kan voor de nodige lucht zorgen. En of de bedrijven nu groot of klein van omvang zijn, maakt voor deze locatie niet uit zegt John Zandbergen. “Doordat wij nu vanuit een blanco situatie starten is alles nog mogelijk. De klant bepaalt op welke plek hij zich wil vestigen. Voor de één is het water belangrijk en voor de ander is de ontsluiting naar de snelwegen het belangrijkste argument om zich hier te vestigen. Ook geen probleem, je zit hier dicht bij de A15 en bent dus zo op de snelweg.”

Werkgelegenheid

Internationaal gezien vormen de Drechtsteden, Rotterdam en Moerdijk één groot havengebied met de daaraan verbonden maritieme activiteiten. Jan Dekker: “Het businesspark heeft goede ontsluitingen met de Rotterdamse havens en Moerdijk. Wij verwachten overigens dat het toch voornamelijk regionale bedrijven zijn die zich hier zullen gaan vestigen. Het zal naar alle waarschijnlijkheid meer een verplaatsingsmarkt zijn. Dit project is daarom goed voor de werkgelegenheid, want de meeste mensen kunnen zo dichtbij hun werk blijven wonen.” Dat er ook een nieuw ‘waterbusplein’ komt bij het Businesspark aan de Noord werkt alleen maar in het voordeel. De halte van de waterbus wordt verplaatst en met het doortrekken van de Antoniuslaan zorgt dit voor optimale bereikbaarheid voor forensen en de bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

De gesprekken zijn gestart en geven aanleiding tot optimisme. “Wij praten met serieuze partijen en als er één schaap over de dam is volgen er meer. Het zijn vaak bedrijfsmatige redenen om te verhuizen, bijvoorbeeld wegens uitbreiding van de activiteiten en of het dan een goede of een slechte tijd is, maakt niet zoveel uit. Het gaat daarbij niet alleen om de prijs, de kwaliteit is minstens zo belangrijk. Die bedrijven willen we graag van dienst zijn,” zo besluit Jan Dekker.