Het delen van plannen met medewerkers geeft meer kans op realisatie Staat u weleens stil bij de ontwikkelingsrichting van uw onderneming? “Natuurlijk”, zult u zeggen. En, waar gaat het zoal naar toe? Een mooie...
Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 10 wegen in de provincie Zuid-Holland op het programma. Vraagt u zich af hoe u bereikbaar blijft? Denkt u na over de invoering van...
De groothandel en handelsbemiddeling heeft in het derde kwartaal van 2021 bijna 17 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de groothandel daalde in het derde kwartaal voor het...
Provincie Zuid-Holland Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken namelijk werk van...
De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het derde kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een jaar geleden hadden veel branches flink te lijden van de maatregelen om het...
Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland zet in op een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat. Bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Om ook de komende jaren aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen te houden, is eind...
Via onderstaande link kunt u het online magazine van Port of BUSINESS bekijken. Hierin vindt u onder meer kennisartikelen en andere inspirerende columns en artikelen.  Wilt u meer weten over het online magazine, heeft...
Provincie Zuid-Holland Uit het rapport ‘Inventarisatie plancapaciteit oktober 2021’ van ABF Research blijkt dat er in Zuid-Holland genoeg plannen zijn om in de woningbouwopgave te kunnen voorzien. Zuid-Holland staat aan de...
Provincie Zuid-Holland Volgens het CLean INland SHipping (CLINSH) consortium levert investeren in een schonere binnenvaart de komende jaren grote maatschappelijke baten op. Hierbij valt te denken aan voordelen voor de volksgezondheid en behoud van...
Provincie Zuid-Holland Bedrijven in de bouw en installatietechniek zitten te springen om personeel. Tegelijk staan in de banken- en de verzekeringssectoren door automatisering honderden banen op de tocht. Daarom zoeken Bouwend Nederland en Techniek...