Overig

Zet uw plannen eens op papier

2968

Het delen van plannen met medewerkers geeft meer kans op realisatie

Staat u weleens stil bij de ontwikkelingsrichting van uw onderneming? “Natuurlijk”, zult u zeggen. En, waar gaat het zoal naar toe? Een mooie en zonnige toekomst? Hoe gaat u dit bereiken en wat zijn uw mijlpalen? Kortom, op welke wijze gaat uw bedrijf zich ontwikkelen? Mag ik u waarschuwen? Blijf niet rondcirkelen in uw eigen gedachten, deel het met mensen binnen uw vertrouwenskring. U zult merken dat hun input u verder brengt en dat dit de ontwikkeling ten goede komt!

Uit het hoofd, op papier

Er zijn een aantal manieren om de ontwikkeling van uw onderneming te stimuleren. Als eerste zou het zo kunnen zijn dat u alles in uw hoofd heeft. Eigenlijk heel privé. U denkt er vooral zelf veel over na. Uw droom is om een flinke omzet te realiseren. Een innovatieve ontwikkeling om te zetten naar een tastbaar product of dienst. Of u wilt juist in een nichemarkt ondernemen. Daar ligt u vaak aan te denken -wanneer u de slaap niet kunt vatten- in de duistere nacht. Het zijn allemaal gedachten, rijpe en groene ideeën. Maar, u bent er in ieder geval mee bezig! Het gaat om het plan en het beeld van de toekomst. U bent er nog niet aan toegekomen om het allemaal aan het papier toe te vertrouwen. Maar, dat komt! Omdat u weet wat u in grote lijnen wilt bereiken spreekt u er ook af-en toe over met uw mensen. Zij reageren vaak wisselend behoudend dan wel uitbundig of enthousiast. U heeft echter nog geen enkel idee of ze het ook snappen! Toch wilt u graag dat zij het snappen. Het is tijd om uw gedachten eens meer vorm te geven door een helder en leesbaar plan te schrijven. Uit het hoofd, op papier. Oeh, dat is al weer een stuk moeilijker. Het gaat om tekst en cijfers. En dat dan ook nog in de juiste combinatie. U probeert tot een systematisch aanpak te komen. Het moet allemaal wel kloppen. U wilt in de tussentijd alvast ‘wat’ stappen nemen. Maar welke stappen en in welke volgorde?

Van plannen maken naar stappen zetten

U moet duidelijke mijlpalen gaan benoemen. Waar wil ik naar toe, op welke wijze en binnen welke termijn? Er komt langzamerhand lijn in uw plan. U krijgt een steeds helderder beeld voor ogen. U kent uw sterke en zwakke punten. U weet wat voor verbetering vatbaar is. U weet dus wat kan bijdragen aan uw succes. Het plan krijgt meer en meer gestalte. U weet welke richting u op moet! Ook de ‘anderen’ moeten weten wat uw doelstellingen zijn. U krijgt er duidelijk zin in. U betrekt zelfs af en-toe ‘stiekem’ uw mensen erbij. U vraagt hen wat zij ervan vinden. Leuke plannen en mooie uitdagingen. De reacties zijn wisselend maar hoopgevend. U stelt de eerste mijlpalen. Dan en dan moeten ‘we’ daar en daar staan. Ambitie! U krijgt langzamerhand oog voor de lange termijn ontwikkeling. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. U benoemt een aantal cruciale meetpunten. Op deze wijze kunt u monitoren en checken of u de goede richting weet vast te houden. Er moet -immers- uiteindelijk iets gebeuren. Plannen moeten gerealiseerd worden. U wilt uw doelen realiseren. Het voelt anders dan vroeger. Toen ‘deed’ u maar wat. Het wordt concreter, maar nog steeds blijven uw ogen open voor onverwachte uitdagingen. Dat is goed. Als ze maar niet uw plannen verstoren! U bedenkt verschillende scenario’s. Ongemerkt bent u ‘beetje bij beetje’ bezig om een vorm van plan tot realisatie te ontwikkelen.

Beter laat dan nooit

Het worden meer en meer concreet meetbare doelstellingen. U kijkt meer dan voorheen naar de omstandigheden. U krijgt een breder beeld van de omgeving. Er zijn altijd wel belangrijke ontwikkelingen en omstandigheden die uw plan in de war kunnen schoppen. U gaat anticiperen en proactief reageren. Als vanzelfsprekend maakt u analyses en neemt u doordachte besluiten. Het heeft duidelijk geholpen –al die gedachten over uw bedrijf– eens toe te vertrouwen aan het papier. U kijkt er af-en-toe nog eens naar. Het is echter (bijna spontaan) een heel dynamisch stuk geworden. U heeft structuur gebracht in uw doelen, mijlpalen en communicatie. Uw medewerkers participeren en komen soms met goede suggesties. U communiceert!“ Eigenlijk is het best leuk dit soort zaken met het ingewijden te bespreken”, bedenkt u onverwacht en (jammer genoeg) achteraf. Medewerkers moeten bewust betrokken worden bij processen van planvorming. Enerzijds geeft het draagvlak en anderzijds voegen zij iets toe aan de plannen. Praktische tips en suggesties om het ‘samen’ beter te doen. Personeel bezit meestal veel kennis, meer dan u denkt. Zij zien het allemaal vanuit een andere scope. Ze komen soms met heel bruikbare alternatieven en tips. Probeer de kracht van uw medewerkers te mobiliseren. Ten laatste wil ik u nog graag aanmoedigen om ook aan de financiële kant veel aandacht te besteden.

Openheid en transparantie geen betrokkenheid

U hoeft echt geen klotsende oksels te krijgen op het moment dat u óók bij de financiën uw naaste medewerkers en andere ingewijden bij uw plannen betrekt. Zorg dat u weet hoe het staat met uw bedrijf. Dan weten zij het óók en kunnen zij er óók rekening mee houden. Heeft u actueel inzicht in uw cijfers? Vertaal uw plannen in prognoses, begrotingen en financiële onderbouwingen. Bespreek deze met uw accountant en bankier. U ziet het: “de vertrouwenskring wordt steeds groter!”