Overig

Centraliseren, standaardiseren en dan pas automatiseren

1734

Op donderdagmiddag 2 juli organiseerden FACET en NEXTdriver een rondetafelgesprek over het inzetten van data in de sector transport en logistiek. Ondernemers uit deze branche gingen, onder leiding van dagvoorzitter Cees Siermann, met elkaar en met vertegenwoordigers van TLN, FACET en NEXTdriver in gesprek.

Gesproken werd over de kansen en mogelijkheden die data biedt om de bedrijfsvoering voor ondernemingen in de sector transport en logistiek te verbeteren. Hoe kunnen bedrijven dankzij data beter inzicht krijgen in hun bedrijfsprocessen? Hoe kan data helpen om het rijgedrag van chauffeurs te verbeteren? Maar ook: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen deze sector de systemen beter op elkaar aansluiten?

Ontwikkelingen binnen de branche

Juliette van Neerijnen (Coördinator Digitale Innovatie Transport en Logistiek Nederland) zette de laatste technologische ontwikkelingen binnen
de branche uiteen. ‘Er speelt enorm veel binnen de sector transport en logistiek. Dat heeft niet alleen met technologie te maken, maar ook met allerlei maatschappelijke veranderingen zoals de steeds veeleisender wordende consument die wil weten wat de herkomst van een product is, hoe duurzaam het gefabriceerd of vervoerd is, etc. Ook de opkomst van
e-commerce en andere nieuwe technologieën zijn van invloed op deze sector.’

Rendement

Vorig jaar hield TLN een enquête onder 600 respondenten naar de vraag:Wat doen jullie met data? Daaruit bleek dat 70% van de respondenten data verzamelt, maar dat lang niet iedereen weet waarom ze dat doen.Van die 70% gaf 92% aan dat data hen geholpen had om de processen binnen hun onderneming te verbeteren en inzicht te geven in hun rendement. Ook gaf die groep aan dat het gebruik van data het rendement van hun organisatie heeft verbeterd.

Struikelblok

Tevens bleek uit deze enquête dat het op elkaar laten aansluiten van de diverse systemen als het grootste struikelblok wordt gezien. Ook change management, oftewel op welke manier krijg je de mensen binnen je eigen organisatie mee in deze ontwikkelingen, en de kosten die hiermee zijn gemoeid vragen aandacht.

Data driven tools

Thomas Boeren (FACET Audit) zette vervolgens uiteen op welke wijze binnen FACET diverse data driven tools worden ingezet. ‘FACET is vooral bezig met de vraag hoe we alle verschillende systemen binnen een organisatie aan elkaar kunnen koppelen Zodat alle date zo goed mogelijk kan worden ingezet. Vragen die daarbij spelen zijn onder andere: Hoe kun je op een andere manier omgaan met data die een onderneming zelf al verzamelt? Waar wil een ondernemer op sturen? Wat wil een ondernemer meten en wat kun je dan vervolgens met de output? Wij richten ons op het analyseren van financiële en niet-financiële data en op process mining. Dat wil zeggen: Hoe verloopt een proces daadwerkelijk en waar zijn verbeteringen aan te brengen.’

Volgorde

In reactie hierop benadrukten de deelnemers dat het belangrijk is om binnen een bedrijf eerst alle data te centraliseren en vervolgens te standaardiseren. Pas daarna volgt het automatiseren. In de praktijk beginnen ondernemingen vaak met het automatiseren.

Rijgedrag chauffeurs

Wim Nienhuis (NEXTdriver) verzorgde de laatste inleiding van deze bijeenkomst. ‘In de transportsector gaat veel geld verloren door verkeerd rijgedrag en dat terwijl de marges al zo dun zijn. Het gaat gemiddeld om een verlies van 5-10% brandstof. Deze bedragen kunnen flink oplopen, zeker als het gaat om een groot wagenpark. Ook leidt verkeerd rijgedrag tot meer CO2-uitstoot, hogere kosten en meer ongelukken. Het is dus niet het transportmiddel dat het verschil maakt, maar de chauffeur.

Coaching

NEXTdriver biedt een coachingstraject voor chauffeurs aan. Wij verzamelen data van de chauffeur via de boardcomputer. Die data wordt ingevoerd in de coaching engine, omgebouwd en naar twee dataplatforms gebracht: de chauffeurs app en het management dashboard. De chauffeur kan via zijn app zijn eigen prestaties volgen. Hij ziet zijn totaalscore, maar ook zijn subscores. Via de app kan hij ook om feedback vragen en met ons communiceren via WhatsApp. Op het managementdashboard verschijnt de data anoniem en wordt alleen inzicht gegeven in de voortgang van de rijprestaties.We merken dat veel chauffeurs er een sport van maken om met behulp van de app zo efficiënt mogelijk te rijden. En omdat wij de chauffeurs echt coachen, blijven ze de resultaten vasthouden. Onze coaching leidt tot betere rijprestaties, tot veiliger rijgedrag en dus tot lagere operationele kosten.’

Afronding

Zowel de deelnemende ondernemers als de organisatie keek na afloop terug op een geslaagde en informatieve bijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog nagepraat.