Overig

Chinese delegatie in de Drechtsteden

470

Op 13 juni brachten elf vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven uit het Chinese Nangtong hier een werkbezoek dat deel uitmaakte van een meerdaags bezoek van de Chinese delegatie aan een aantal Europese regio’s. Het doel was om de banden tussen het wederzijdse bedrijfsleven te versterken.

Nog niet zo lang geleden bracht een delegatie uit de Drechtsteden een bezoek aan Nantong op ongeveer 90 kilometer van Shanghai. Nantong, met 7,7 miljoen inwoners, is dé groeiregio in China voor de maritieme maakindustrie en offshore engineering, vergelijkbaar met de positie van het bedrijfsleven in de Drechtsteden; eveneens speler van wereldformaat.

De bezoeken over en weer zijn bedoeld om te onderzoeken of er een basis is voor samenwerking op economisch gebied. Verder zijn er veel overeenkomsten op het gebied van het maritieme onderwijs in beide regio’s. Er wordt van beide kanten gekeken naar verbetering van dit onderwijs door middel kennisuitwisseling en deelname aan masterclasses.

Aansluitend aan een bezoek aan onder meer de Tweede Maasvlakte bracht de delegatie een bezoek aan de Drechtsteden. Zij werden ontvangen door het Drechtstedenbestuur dat bestond uit Arno Brok (voorzitter), Hans Tanis (portefeuillehouder economie), Marcel van Bijnen (secretaris), Gido ten Dolle (directeur ruimtelijke economische strategie) en Paul Vismans (directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden). Ook Dirk van der Borg, de burgemeester van Molenwaard en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven namen deel aan het programma.

De gasten uit Nantong arriveerden per bus bij IHC Merwede Shipyard in Kinderdijk. Na het bedrijfsbezoek werd het gezelschap per boot naar de historische binnenstad van Dordrecht gebracht. Tijdens een diner in het museum Huis van Gijn werden in gezamenlijkheid de kansen voor een alliantie tussen Nantong en de Drechtsteden verder verkend. Aan het einde van de avond werd een Memorandum of Understanding getekend. Daarmee werd uitdrukking gegeven aan de wens van beide overheidspartijen in de komende tijd nader te onderzoeken of en hoe een economische alliantie vorm kan worden gegeven.