Overig

Criminaliteitsniveau Oosteind steeds verder omlaag

495

Door de huidige economische crisis, stijgt het aantal diefstallen in winkels maar ook op de meeste bedrijventerreinen in het land. Op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht daalt het aantal diefstallen en ander crimineel gedrag echter al sinds 2001 ieder jaar.

De verklaring van dit opmerkelijke feit, ligt in de samenwerking van de ondernemers van het bedrijventerrein. Wim Oosthoek en John Kruythof zijn beiden bestuurslid van de Stichting Beveiliging Bedrijfsterrein Oosteind.

Oosthoek: “De voornaamste reden van het succes is dat de ondernemers van Oosteind samenwerken om het terrein zo veilig mogelijk te maken.ˮ

Het grootste deel van de bedrijven heeft een contract afgesloten bij beveiligingsbedrijf Alert Security. Daardoor kan het bedrijf in de avond en nacht het hele industriegebied permanent bewaken door middel van surveillance. “En dat,ˮ zo weet Alert Security-directeur Kruythof, schrikt dieven af. De surveillance en het continue alert zijn en deelnemende bedrijven attenderen op potentieel diefstalgevoelige punten, maken het succes. “Al sinds de stichting bestaat, daalt het criminaliteitsniveau spectaculair. Het eerste jaar al met 66 procent en dat percentage zet zich ieder jaar voort.ˮ

Voor de Stichting lijkt het echter moeilijk nieuwe ondernemers op het terrein voor zich te winnen en deze mee te laten doen met het gezamenlijke beveiligen. “Als er weinig criminaliteit is, zien sommige ondernemers het nut er niet van in om zich bij ons aan te sluiten en dat is jammer,ˮ aldus Oosthoek. “Je zou daardoor bijna kunnen zeggen dat we ten onder gaan aan ons eigen succes. Het zou toch te gek zijn als de cijfers eerst weer omhoog moeten om meer bedrijven aan ons te binden.ˮ

In de Stichting werken ondernemers samen met adviseurs, en hebben ook politie en Alert Security zitting. Zo zijn de krachten gebundeld. “De politie weet wat er speelt, er zijn korte lijnen,ˮ vertelt Oosthoek. “De deskundigheid op beveiligingsgebied is ook in huis. We bespreken met elkaar wat nodig is om het criminaliteitsniveau zo laag te houden. Nieuwe technische mogelijkheden komen uiteraard ter sprake, maar ook andere eventueel zwakke plekken in de openbare ruimte kaarten we aan en worden aangepakt.ˮ

Voor bedrijven is het niet alleen gunstig om zich te vestigen op Oosteind omdat het terrein vorig jaar op de zesde plek in de Top-10 van ‘Beste bedrijventerrein van Nederland’ stond, maar ook omdat het een van de veiligste plekken is. “En dat is, zeker voor bedrijven die een makkelijke prooi zijn vanwege bulkopslag, een goed gegeven,ˮ aldus Kruythof.