Overig

Da Vinci College intensiveert verbindingen met bedrijfsleven

514

De afgelopen jaren heeft het Da Vinci College veel werk gemaakt van het intensiveren van de banden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De opening van de Duurzaamheidsfabriek in 2013, als centrum voor duurzame technologie waar onderwijs en bedrijfsleven samen komen, is daar een mooi voorbeeld van.

De resultaten van die aanpak zijn er, maar het kan nog altijd veel beter, aldus Vrancken en De Vries. Beiden geven sinds 2012 leiding aan het Da Vinci College. Vrancken: “Modern en eigentijds beroepsonderwijs kan vandaag de dag niet zonder nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen dat ieder voor zich niet duurzaam realiseren. Onderwijs heeft het bedrijfsleven nodig om goed aan te sluiten bij de actualiteit van de arbeidsmarkt en omgekeerd heeft het bedrijfsleven het onderwijs nodig om in het opleiden de lange termijn vast te houden. Het is voor bedrijven niet voldoende om bij het opleiden van startende beroepsbeoefenaren alleen de conjunctuur van alledag te volgen. Zorgen voor continuïteit van je bedrijf betekent dat je ook op de langere termijn moet werken aan het kennisniveau van je medewerkers en samen met het beroepsonderwijs staat voor continuïteit, actualiteit en kwaliteit van opleiden.”

Samenwerking

Samenwerking is volgens De Vries meer dan het beschikbaar stellen van apparatuur of stageplekken, of af en toe een gastles verzorgen. “Dat is mooi maar onvoldoende. Het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen voor de hele onderwijsprogrammering binnen wettelijke kaders. Dat doen we steeds meer door samen met het bedrijfsleven praktijkopdrachten te bedenken die aansluiten op de leerbehoefte van de studenten en op de vragen van het bedrijfsleven. Die opdrachten vormen de kern van ons onderwijsproces en daaromheen worden leerlijnen vorm gegeven gericht op het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Dat maakt het onderwijs actueel en aansluitend bij de behoefte van het bedrijfsleven. Docentenstages maken ook een belangrijk onderdeel uit van die verbinding.” Een hele slag vanuit het perspectief van het onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven is die actieve betrokkenheid wennen. “Niet alle bedrijven hebben een traditie om deze vraagstukken samen met het onderwijs aan te pakken en te denken in termen van een lange termijn aanpak. Nog regelmatig wordt ad hoc gereageerd op personele vraagstukken die zich al langer hebben aangekondigd.”

Verbinding

Vrancken: “Als ROC zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om de beste en meest efficiënte verbinding met de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. We steken daarom veel tijd en moeite in onze contacten met het bedrijfsleven op alle niveaus. Die gesprekken zijn heel waardevol om te weten welke toekomstige werknemers zij nodig hebben. Wij willen weten wat ze moeten kunnen. Hoe diep moet hun vakmanschap gaan? Zijn er allrounders of specialisten gewenst? Daar willen wij de antwoorden op weten, want alleen dan zijn wij in staat om passend onderwijs aan te bieden aan onze studenten.” De Vries vult aan dat organisaties steeds vaker aangeven dat ook sociale en communicatieve vaardigheden zeer belangrijk zijn. “De aandacht daarvoor verdringt het vakmanschap niet, maar men wil het allebei. Het aanbieden van buitenlandstages voor studenten is voor ons ook een belangrijk aandachtspunt omdat veel bedrijven in onze regio internationaal georiënteerd zijn. Eén student heeft net zijn MBO-4 diploma op zak en gaat binnenkort een werken-leren traject op HBO-niveau in Berlijn doen. Buitenlandstages staan nog in de kinderschoenen, maar we willen er zeker meer mee doen.”

Onderwijs van de toekomst

De vraag hoe beroepen zich in de nabije toekomst gaan ontwikkelen, is er één die binnen het Da Vinci College regelmatig wordt gesteld. “In gesprekken met het bedrijfsleven verdiepen we ons in de context van beroepen in combinatie met een snel veranderende economische situatie. De dynamiek en technische ontwikkelingen zorgen voor het ontstaan van nieuwe beroepen. Daar spelen wij waar mogelijk op in.” Het onderwijs van de 21ste eeuw gaat over innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Stuk voor stuk ingrediënten die binnen het Da Vinci College aanwezig zijn. Vrancken: “Onze studenten zullen banen krijgen die nu nog niet bestaan en zullen gebruik maken van technologie die nu nog niet is uitgevonden. Dat vraagt om duurzame samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.” Volgens Vrancken maken we nu veel meer gebruik van crossovers dan vroeger. “Toen was een beroep een beroep. Nu zie je veel meer snijpunten en overlappingen en daar ontstaan de beroepen van de toekomst. Daarop blijven wij anticiperen. Het is aan ons om daarbij te zorgen voor onderwijs van de toekomst. De duurzaamheidsfabriek, maar ook de andere voorzieningen op het Leerpark, bieden ongekende mogelijkheden om over de grenzen van opleidingen en gelijktijdig met meer bedrijven samen te werken. Op dat snijvlak ontwikkelen zich de beroepen van de toekomst.”

HBO

Vrancken en De Vries zijn trots op het eigen HBO. Thans wordt hard gewerkt aan verbreding en verdieping van opleidingen rondom technologie en zorg.  “De recente accreditatie van HBO Drechtsteden biedt de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven ook te voorzien in specifieke opleidingsvragen op HBO niveau. Het HBO is er niet op gericht bestaande producten op een bestaande markt te introduceren, maar wil juist nadrukkelijk inspelen op maatwerk dat bedrijven nodig hebben. Snel schakelen en partnerschap zijn daarbij de sleutelwoorden. Deze aanpak vinden veel bedrijven waar wij mee spreken interessant. Ook zij zitten niet te wachten op oude wijn in nieuwe zakken. Komend najaar willen we met HBO-opleidingen volgende stappen zetten.”