Overig

De Bodemloze Put

791

Zo noemt de fiscus een lening aan een onderneming  die niet onder zakelijke voorwaarden verstrekt wordt, vooral als er een grote kans bestaat dat er niet terugbetaald wordt. Stel, uw onderneming draait wat minder in deze crisistijd en u of uw holding lenen wat geld aan de werkmaatschappij.

Netjes toch,  de dochter-onderneming in nood uit de brand helpen?

Nee, zegt de fiscus; als een lening onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze met een willekeurige derde nooit zou zijn afgesloten, betreft het een onzakelijke lening. U heeft gewoon kapitaal gestort. Dit heeft consequenties voor rente aftrek en hoe u het verlies mag verrekenen.

De fiscus heeft, naast De Bodemloze Put,  een reeks leningen benoemt die onzakelijk zijn, zoals de deelnemerschapslening en de schijnlening, waarmee  bijvoorbeeld  een lening van/aan een familielid  snel onder het regime van de  onzakelijke lening zal vallen.

Opeens komt  u in een lastig parket. U heeft blijkbaar geen geld uitgeleend, maar  een uitdeling gedaan en mag 25% aftikken in box 2. Betaalde rente blijkt opeens niet meer aftrekbaar. Er kan zelfs uitdeling en schenking worden vastgesteld en u mag schenkingsrechten betalen.

Hoe voorkomt u deze problemen? Veel kan worden ondervangen door te zorgen dat de lening in ieder geval de aspecten van een banklening heeft. Dus:

–  De lening schriftelijk vastleggen;
–  Zakelijke rente afspreken;
–  Rente betalen en niet bij de lening voegen;
–  Vaste looptijd afspreken (van minder dan 50 jaar) en de aflossingen voldoen;
–  Zekerheden  stellen, bijvoorbeeld door verpanding van debiteuren of andere activa;
–  Overweeg het maken van een bedrijfsprognose waaruit blijkt dat terugbetaling  mogelijk is.

Let ook op rekening- courantstanden, ook deze kunnen als onzakelijke lening worden beschouwd!

Blijkt dat er echt geen kans bestaat dat de lening terug wordt betaald, dan kunt U overwegen de lening of rekening-courant om te zetten in een kapitaalstorting, dit is fiscaal veelal aantrekkelijker. Laat u  in elk geval niet verrassen door de inspecteur, als u moet gaan onderhandelen zult u  altijd een veer  moeten laten.

Kijk dus eens goed naar welke leningen of rekening-courant saldi  er in uw ondernemingen  zijn en hoe deze zijn vormgegeven en vastgelegd. Tijdige verwerking  van een afwaardering van een lening  is belangrijk, omdat u wellicht het verlies met winsten uit vorige boekjaren kunt verrekenen, of –binnen de fiscale eenheid- met winsten van groepsmaatschappijen..

Wellicht denkt u;’dit is de ver van mijn bed show’, maar dat lijkt dan verdacht veel op de man die van de 50e etage viel. Bij de 13e etage hoorde men hem nog zeggen ‘tot nu toe gaat alles goed’.

Ook hier geldt, raadpleeg uw adviseur!