Overig

De Innovatie Award, initiatief van Drechtsteden BUSINESS en Werkgevers Drechtsteden!

614

Als voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden ben ik bijzonder trots op het feit dat we samen met Drechtsteden BUSINESS de uitreiking van de Innovatie Award hebben mogen voorbereiden en uitvoeren.

Elders in dit blad  vindt u nog veel meer informatie omtrent de uitreiking van de Innovatie Award.

Drechtsteden BUSINESS en Werkgevers Drechtsteden zijn gezamenlijk initiatiefnemer. We hebben deze inspanning verricht omdat we tot onze spijt en teleurstelling hebben moeten constateren dat met de grote reorganisatie van de Kamer van Koophandel ook de jaarlijkse uitreiking van de Kamer van Koophandel-prijs dreigde te verdwijnen. Met name ook een teleurstelling omdat we bij voortduring voorzieningen uit onze stad en regio zien verdwijnen. Nu lijkt daarbij zo’n prijsuitreiking niet het allerbelangrijkste. Toch was het bij uitstek de gelegenheid om eminente bedrijven in onze regio op de kaart te zetten! En ook in het verleden bleek telkens weer dat we ook wat dat betreft, veel trotser zouden mogen zijn. Wat zijn er toch een mooie innovatieve bedrijven in de regio gevestigd. Bedrijven, groter en kleiner, die zelfs wereldmarktleider zijn. Ondernemingen met heel veel potentie dankzij omvangrijke inspanningen op het gebied van R&D. Zeker waar het de innovatieve, technologische maakindustrie betreft én gericht op de maritieme sector staan we ons mannetje!

De afgelopen tijd hebben we veel ondersteuning ondervonden voor ons initiatief. Velen zijn aangehaakt middels een bestuursfunctie, een lidmaatschap van de Raad van Advies of deel uitmakend van de jury. Ook hebben we volle medewerking gekregen van de Regio Drechtsteden en Postillion Hotel Dordrecht. Beiden hebben zich voor meerdere jaren aan het

evenement verbonden. Tevens hebben zich al diverse sponsoren gemeld. Ook reeds voor de komende jaren!

Elders in deze editie van Drechtsteden Business nog veel meer over de uitreiking van de Innovatie Award.

Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden