Overig

De provincie Zuid-Holland stemt in met energieplannen

785
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

De provincie heeft een betekenisvolle stap gezet voor de energietransitie met het instemmen van de plannen van 6 Zuid-Hollandse energieregio’s. In deze regionale energie strategieën – kortweg RES 1.0 – brengen de regio’s hun ambities en mogelijkheden in kaart voor energie besparen, inzet van warmte en het opwekken van duurzame energie. Het gaat om de regio’s Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam Den Haag. Over de RES1.0 Drechtsteden zal volgende maand worden besloten.

Goede basis voor verdere uitwerking

Eind april 2021 hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan de Provinciale Staten om in te stemmen met deze RES’sen. Dat heeft een ruime meerderheid van Provinciale Staten woensdag 16 juni gedaan. Met deze stap is de weg vrij om de strategieën verder uit te werken de komende jaren en te vertalen naar het provinciale omgevingsbeleid. Samen met de regio’s werkt de provincie toe naar een RES2.0, die voor de zomer van 2023 gepland staat. Betrokkenheid van inwoners, participatie, haalbaarheid en betaalbaarheid spelen bij die uitwerking een centrale rol.

Mooi resultaat

Energie gedeputeerde Berend Potjer is tevreden met het resultaat: “In de complexe situatie van het drukbevolkte Zuid-Holland met aan de ene kant een hele grote energievraag en aan de andere zeer weinig beschikbare ruimte is het toch gelukt met deze plannen te komen. Het totaal van 6 Twh aan duurzame energie is een mooie bijdrage aan de landelijke opgave van 35 Twh.” Hij geeft daarbij aan: “Hiermee willen we invulling geven aan het Klimaatakkoord. Klimaatverandering wacht niet op ons. Dit is een noodzakelijke stap voor een veilige, gezonde en welvarende toekomst voor Zuid-Holland.”

Duurzame energie en zoekgebieden

Een belangrijk deel van de plannen gaat naast besparen logischerwijs over het opwekken van duurzame energie. Elke regio heeft de mogelijkheden voor zonne- en windenergie geïnventariseerd en naast zon op dak zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens in hun plannen opgenomen. Dit zijn gebieden op de kaart die nog verder onderzocht moeten worden, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van ons landschap en de samenhang met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw en natuur.