Overig

De Week van de Circulaire Economie toont innovaties grondstoffenbesparing

141
afval vervuiling

De Nederlandse overheid wil de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 voltooid hebben. Daarvoor moet Nederland anders met grondstoffen omgaan. Uit recent verschenen rapporten blijkt dat er nog een flinke weg te gaan is. Tijdens de Week van de Circulaire Economie geven pioniers het goede voorbeeld. Meer dan honderd bedrijven tonen van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari hoe zij de omslag naar circulair produceren succesvol hebben gemaakt.

Versnellingshuis Nederland Circulair! organiseert de Week van de Circulaire Economie dit jaar voor de vijfde keer in samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Circl, het circulaire paviljoen van de ABN Amro is hoofdkwartier van de Week.

Bediscussieer in Rotterdam samen met Coca-Cola, WUR, Unilever en Milieu Centraal de rol van plastic.