Overig

Dixi Sanitary Services 200ste bedrijf op CO2-prestatieladder

1052

Dixi Sanitary Services heeft onlangs als 200ste bedrijf een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau drie op de CO2-prestatieladder. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en certificerende instelling TÜV Nederland waren in Papendrecht aanwezig om Dixi te feliciteren met het behalen van het certificaat.

Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-prestatieladder. Deze ladder heeft vijf niveaus, opklimmend van één naar vijf. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van niveau drie laat Dixi zien dat zij een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen. Dixi levert sanitaire producten waarbij het aspect duurzaamheid expliciet wordt meegenomen. Ook in de eigen bedrijfshuishouding werkt Dixi aan haar CO2-emissiereductie. Daartoe heeft het bedrijf onder andere de eigen CO2-prestaties vastgelegd in een zogenaamde CO2-footprint en is er een reductieprogramma van start gegaan. Deze CO2-footprint is een inventaris van het energieverbruik binnen Dixi Nederland BV en de daaraan verbonden CO2-uitstoot.

In de afgelopen jaren heeft Dixi stappen gemaakt om haar processen nóg efficiënter in te richten. “Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend,” aldus Hester den Breejen, KAM-coördinator bij Dixi. “Wij vinden het belangrijk om duurzaamheid in onze ondernemingsstrategie te plaatsen. Niet alleen omdat wij het belangrijk vinden maar ook omdat duurzaamheid een impact heeft op de consument, innovatie en productie. Wij zien dat onze klanten er nu vanuit gaan dat wij duurzaam ondernemen en blijven innoveren. Niet meer dan logisch.” De mobiele sanitaire systemen van Dixi zijn zo geproduceerd dat de producten zo min mogelijk energie en water verspillen. Tevens zijn de cabines bewust licht geconstrueerd, zodat er minder brandstof nodig is voor het vervoeren van de cabines. In het kader van de CO2-prestatieladder zal Dixi ook haar wagenpark anders inrichten door bewust te kiezen voor servicewagens die relatief minder CO2 uitstoten. De focus van het duurzaamheidbeleid van Dixi ligt op inkoop, mobiliteit en energiegebruik waarbij er structureel wordt gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering. De doelstelling voor 2020 is de CO2 uitstoot te reduceren met 20%.

Volgens Projectleider Gijs Termeer van de SKAO is het bijzonder dat hij aan Dixi het 200ste certificaat heeft mogen overhandigen: “Met de certificering van Dixi is er weer een bedrijf bijgekomen dat niet direct voordeel heeft met een CO2-bewust certificaat bij aanbestedingen, maar het maatschappelijke en financiële nut inziet van het managen van zijn CO2-uitstoot. Wij zien steeds meer bedrijven deze keuze maken.”

Eli van Tijn, lead auditor TÜV Nederland: “Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van milieu en CO2-reductie; maar als je overtuigend kunt aantonen dat het meer is dan mooie woorden, ben je goed bezig. Dixi heeft laten zien hoe de mooie woorden in de praktijk worden gebracht, en wij als TÜV Nederland zijn er trots op dat wij een steentje hebben mogen bijdragen aan dit resultaat.”