Overig

Dominic Schrijer: de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht

516

Op 27 mei werd Dominic Schrijer beëdigd als burgemeester van Zwijndrecht. Samen met de nieuwe burgemeester van Albrandswaard, was hij de eerste burgemeester die benoemd is door Koning Willem-Alexander. Met Schrijer krijgt de gemeente Zwijndrecht een maatschappelijk betrokken en ervaren bestuurder als burgemeester. In honderd ontmoetingen maakt hij contact met actieve inwoners en ondernemers. Zijn eerste indruk na zo’n 25 bezoeken is positief. Schrijer: “De mensen die ik spreek zijn erg enthousiast, actief en betrokken.”

Van een vrijwilligersorganisatie en een basisschool tot een internationale handelsonderneming. Schrijer legt graag zijn oor te luisteren in de samenleving. Zo leert de burgemeester zijn gemeente nog beter kennen. En weet hij waar behoefte aan is in de samenleving. Schrijer over de ontmoetingen: “Ik wil graag mensen betrekken en hen ervan overtuigen dat iets ertoe doet, als je met elkaar dingen doet –of dat nu bij een vereniging of in het bedrijfsleven is. Gezamenlijk draag je bij aan de kwaliteit van de samenleving.”

Economische potentie

Schrijer heeft een zeer positief beeld van Zwijndrecht. Hij ziet Zwijndrecht als een gemeente met enorme potentie gezien de geografische positie tussen Rotterdam en Antwerpen en de ontwikkeling van werkgelegenheid in met name de maritieme sector. “Zwijndrecht is met recht een gemeente waar je nog heel duidelijk kunt zien wat je later kunt worden. Wonen en werken zijn hier met elkaar verweven. Veel industriegebieden bevinden zich op afgelegen terrein, vaak aan de randen van een gemeente. In Zwijndrecht is dat niet zo, hier is de industrie nog duidelijk zichtbaar in de samenleving. Het is de industrie die Zwijndrecht heeft gebracht waar het nu staat. Kijk naar sterke, Zwijndrechtse bedrijven als Heerema of Verkerk.” Schrijers eerste bezoek aan ondernemers was die aan Van Leeuwen Buizen Groep, een internationaal opererende industriële handelsonderneming in stalen buizen. Hij kreeg een rondleiding en sprak met een aantal werknemers en directieleden.

Klimaat

Wil de gemeente zich blijven ontwikkelen, dan speelt diezelfde gemeente een sterke rol in het ontwikkelen van de regionale economie. Schrijer: “Mensen gaan ergens wonen, wanneer ze er werk kunnen vinden en wanneer ze de omgeving prettig vinden. Wij zullen er als gemeente met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld voor moeten zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn voor mensen om zich te vestigen of te blijven in Zwijndrecht. De gemeente heeft een belangrijke rol als het bijvoorbeeld gaat om het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar ook moeten we als gemeente scherp kijken naar wat bestaande bedrijven nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en wat we daarin als gemeente kunnen bieden.” Schrijer benadrukt dan ook dat hij het aanhalen van de band met het bedrijfsleven als een van zijn belangrijkste opgaven ziet. “Om zo verder te bouwen aan de samenleving.”