Overig

Drechtsteden publiceren open data op internet

775

De Drechtsteden maken vanaf 28 oktober, een groot aantal gegevens beschikbaar voor het grote publiek, onder de noemer ‘open data’. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk op internet. Natuurlijk worden persoonsgegevens afgeschermd en blijft de privacy gegarandeerd.

Regionaal portefeuillehouder bedrijfsvoering André Flach: “Het toegankelijk maken van overheidsinformatie speelt een steeds grotere rol in onze data-gedreven digitale wereld. De gegevens zijn bijvoorbeeld interessant voor burgerparticipatie, data-analyse door bedrijven, onderzoeksjournalisten en voor ontwikkelaars van speciale apps. De Drechtsteden gaan zo mee met deze tijd en zijn open en transparant.”

Vooruitlopend op landelijke wetgeving die gemeenten verplicht om bepaalde data digitaal te ontsluiten, start de regio nu al met deze generieke voorziening voor alle Drechtsteden-gemeenten. Ook met andere wet- en regelgeving wordt rekening gehouden. De overheidsinformatie was in principe al openbaar en opvraagbaar. Voor publicatie op internet doorlopen de datasets een zorgvuldige procedure en worden juridisch getoetst. De informatie blijft up-to-date, bevat geen persoonsgegevens en de privacy van inwoners en bedrijven is gegarandeerd.

De Drechtsteden publiceren de data via het landelijke open-data-platform www.dataplatform.nl. De data zijn ook te vinden via www.data.overheid.nl, via www.drechtsteden.nl en via de gemeentelijke websites. Op dit moment gaat het heel concreet om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden en klachtenmeldingen uit wijken.

Het platform wordt straks ook gebruikt om bijvoorbeeld data van sensoren openbaar te maken. Wethouder Stadsbeheer Rinette Reynvaan van de gemeente Dordrecht: “Dordrecht ontwikkelt zich tot Smart City. De gegevens die we met sensoren inwinnen voor slimmer gebruik van de stad, bijvoorbeeld over real time grondwaterstanden of het aantal passanten op een fietspad met dynamische verlichting, worden straks ook ontsloten via het open-data-platform. Dordrecht en ook de andere Drechtsteden-gemeenten, kunnen gebruik maken van deze regionale voorziening om onze lokale ambities op dit gebied waar te maken”