Overig

€1 miljoen voor 6 regionale MKB-deals provincie Zuid-Holland

965

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft samen met 26 gemeenten en meer dan 20 ondernemersverenigingen 6 MKB-deals gesloten. Met de toekenning van in totaal €1 miljoen subsidie worden projecten gestart om het Zuid-Hollandse mkb te ondersteunen bij concrete vraagstukken.

Mkb

Het regionale mkb is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het mkb een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het mkb uitdagingen bij het herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent staat het mkb voor uitdagingen.

MKB-deals

Een MKB-deal is een bestuurlijke afspraak tussen de provincie, ten minste 3 gemeenten en 1 ondernemersvereniging om het Zuid-Hollandse mkb met concrete projecten te ondersteunen. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale mkb is de ruggengraat van onze maatschappij en economie. Met de MKB-deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat voor het mkb.”

Het proces van de MKB-deals bestaat uit 4 fasen: ontwikkeling, besluitvorming, subsidietoekenning en uitvoering. Inmiddels zijn er in totaal 6 deals gesloten en is de subsidie van 1 miljoen euro verdeeld en toegekend. Een feestelijke mijlpaal, want nu kunnen de regionale projecten voor het lokale mkb daadwerkelijk van start.

De gesloten deals

De volgende 6 deals zijn gesloten en toegekend:

  1. MKB-deal Boost Your Business Online
  2. MKB-deal Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh Port
  3. MKB-deal Ondernemend Midden-Holland
  4. MKB-deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta
  5. MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB
  6. MKB-deal Economie 071

Meer informatie over de gesloten deals en samenwerkende partijen is te vinden op: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/breed-mkb/(verwijst naar een andere website).

Samenwerking

Uniek aan de MKB-deals is de gezamenlijke ontwikkeling en subsidieaanvraag. Wethouder Paul Boogaard (Hoeksche Waard): “Vaak vraag je als gemeente individueel een subsidie aan. Door dit keer de aanvraag samen met andere gemeenten en ondernemersverenigingen vorm te geven en in te dienen, wordt vanaf de start samenwerking gestimuleerd. Zo kunnen we écht op regionaal niveau het juiste doen voor de mkb-ondernemer.”

Vervolg

De komende maanden gaan de 6 deals en bijbehorende initiatieven van start, met een looptijd variërend van 1 tot 3 jaar.