Overig

Eén Rotterdamse wethouder Economie

578

In het vorige college was de wethouderspost Economie nogal versnipperd, maar in het nieuwe college is Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) wethouder Werkgelegenheid en Economie. Geen nieuw speelveld voor hem.

Struijvenberg (Rotterdam, 1974) werkte van 2002 tot 2006 als bestuursassistent van wethouder Wim van Sluis. Hij had diverse functies, was de afgelopen vier jaar gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam en behaalde in 2013 de titel Rotterdams politicus van het jaar.

In hoeverre is Wim van Sluis zijn voorbeeld? “Zijn deur stond altijd open. Hij bedacht niet hoe het moest, maar hij liet de goede ideeën naar zich toe komen. Samen met ondernemers bekeek hij waar behoefte aan was, want de rol van de overheid was dienstbaar zijn. Daar ben ik het mee eens. De economie, dat zijn werknemers en werkgevers. Zo wil ik het gaan doen.”

Er zal geen sprake zijn van een enorme breuk in het beleid ten opzichte van de vorige bestuursperiode, maar er komen een aantal aandachtspunten zoals lastenverlaging en aanpak van de leegstand van winkelruimte. ‘De lastenverlaging voor ondernemers is nodig omdat er geld verdiend moet kunnen worden. Daar kan ik kort over zijn. Verder willen we voorkomen dat winkelend publiek iedere keer lege, verwaarloosde winkelruimten passeert met alleen een briefje ‘Te huur’ op de ruit.”

Kort na het verschijnen van het coalitieakkoord klonk er de nodige kritiek op het feit dat er veel aandacht was voor het centrum, maar minder voor de wijken. Daaruit ontstond de vraag of deze inspanning voor het opvullen van etalages bestemd was voor het centrum of voor de hele stad.

“Het centrum is belangrijk, maar de buitenwijken en gebieden net zo goed. Het geldt dus voor de hele stad. Neem bijvoorbeeld Hoek van Holland. Ver van het centrum, maar het heeft heel veel potentie.”

Als gevolg van de crisis noemen sommige economen dit een verloren decennium noemen. ”Nee, dat vind ik niet en ik ben op zoek naar ondernemers die het hier ook niet mee eens zijn”, reageert wethouder Struijvenberg strijdbaar. “Ondernemers die nú durven te ondernemen, zijn dubbel zoveel waard! Er is nog veel te doen, maar de laatste drie kwartalen gaat het weer een beetje de goede kant op. We voeren helaas niet de beste lijstjes aan in het Rijnmondgebied. Dit kan beter, ook omdat er niet opgeleid moet worden voor een diploma, maar voor werk. Ik spreek jongeren die schrikken van de beperkte mogelijkheden die hun diploma op de arbeidsmarkt biedt. Dat hadden ze liever eerder geweten.”

Tot slot wil de nieuwe wethouder graag wijzen op het WSPR, het Werkgeversservicepunt Rotterdam. Als werkgevers aangeven personeel te zoeken, dan doet de gemeente een greep in de collectie werkzoekenden om te zien of er iemand tussen zit die hier prima bij zou passen. Uiteraard heeft de werkgever de eindbeslissing. “Het gaat om zowel tijdelijk, parttime als fulltime personeel”, aldus de wethouder.

www.wsprijnmond.nl