Overig

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed krijgen hulp om panden duurzamer te maken

994

Provincie Zuid-Holland

De provincie ontvangt een Rijksbijdrage van in totaal €2 miljoen om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Voor dit bedrag verwacht de provincie ruim 100 van deze vastgoedeigenaren te helpen met uitgebreid advies en begeleiding in de verduurzamingsopgave. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk €24 miljoen beschikbaar gesteld aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Berend Potjer, gedeputeerde energie: “Ik ben hier heel blij mee. Als provincie helpen wij scholen, zorginstellingen en verenigingen om duurzamer te worden. Die organisaties zijn het hart van onze samenleving, ze doen belangrijk werk en kunnen wel een steun in de rug gebruiken. Met deze bijdrage van het rijk kunnen wij er nog meer helpen om het goede voorbeeld te geven en geld te besparen door hun gebouwen duurzamer, comfortabeler en zuiniger te maken.”

Zuid-Holland

Via het ontzorgingsprogramma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed vanaf 2021 gebruik maken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te nemen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. NB: De uitvoering van de maatregelen valt niet onder het programma. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen gaan ontzorgen. Zuid-Holland legt het zwaartepunt op 3 sectoren: gemeenten, scholen en zorgaanbieders.