Overig

Energy Switch maakt Zuid-Hollandse arbeidsmarkt klaar voor de energietransitie

839
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, draagt daaraan bij. Het deelakkoord is op maandag 20 september ondertekend.

Human Capital in Zuid-Holland

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Deelakkoord Energy Switch heeft als doel het scouten, mobiliseren en vervolgens het koppelen en helpen ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij neemt TU Delft het voortouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland vertelt: “Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen bij hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk 2 kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.”

Onderwijs

Willem van Valkenburg (TU Delft) is ook blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: “Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.”

Bedrijfsleven

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens 1000 mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. “Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.”