Overig

Entree Hendrik-Ido-Ambacht ondergaat metamorfose

613

Wethouder Teunis Stoop ziet het al helemaal voor zich. Over enkele jaren wandelen bezoekers rechtstreeks van het Waterbusplein, door de lommerrijke Antoniuslaan binnen tien minuten naar het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht.

De plannen zijn ambitieus, maar haalbaar, zegt de wethouder Economische Zaken. Stoop kan aan het werk nu de stedenbouwkundige visie voor het gebied Antoniapolder alsmede de financiële basis voor verbeteringen aan de infrastructuur unaniem door de raad zijn goedgekeurd. De plannen houden een metamorfose in voor Hendrik-Ido-Ambacht. Zo wordt de Antoniuslaan doorgetrokken naar het nieuw te ontwikkelen Waterbusplein aan de Noord. Met het verlengen van de Antoniuslaan wordt tevens de drukke Nijverheidsweg ontlast. Eind 2017 moeten de plannen zijn afgerond, vandaar dat Stoop de financiering eind dit jaar rond wil hebben en de werkzaamheden kunnen starten. “Er is natuurlijk al het één en ander gebeurd,” zegt Stoop. “Op het in 1965 opgezette bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg heeft de allereerste bewoner Parker Hannifin BV (voorheen Sempress, red.) onlangs een complete restyling ondergaan. Neem ook de twee rotondes en de rondweg Noordeinde die al zijn aangelegd en oorspronkelijk waren bedoeld als ontsluiting voor de wijk Volgerlanden, maar nu in de plannen zijn opgenomen voor het verbeteren van de totale infrastructuur van Hendrik-Ido-Ambacht. De zaak is dus al in beweging, want ook zijn de eerste stappen gezet voor wat betreft de ontwikkeling van een Businesspark aan de Noord op het voormalige Genie- en Citadelterrein en is er geld beschikbaar om, samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, te bekijken of we het gebied Frankepad-Grotenoord kunnen ontwikkelen tot een maritiem service cluster.” Een opmerkelijke operatie in de grootscheepse aanpak is de ontwikkeling van een hoogwaardig Waterbusplein in het verlengde van de Antoniuslaan. De huidige waterbushalte is slecht bereikbaar en ligt op een sociaal onveilige plek. De halte wordt nog dit jaar verplaatst, zo zegt Stoop. Weliswaar heeft het Waterbusplein dan nog een tijdelijk karakter, want uiteindelijk moet het een fraaie en uitnodigende plek aan de rivier worden, die een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid van Hendrik-Ido-Ambacht.

Bedrijfsleven

De voorgenomen structuurverbeteringen in het kader van de stedenbouwkundige visie Antoniapolder Plus bieden ook kansen voor omliggende bedrijven zoals Bolidt en ABB/Stemar. Stoop: “Het bedrijfsleven is nadrukkelijk betrokken bij de plannen en de ontwikkelingen. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en een klankbordgroep, waarin onder andere Still en Plus Retail West zitting hebben, ondersteunt de plannen. Ondernemers denken op positieve wijze mee en dat levert waardevolle suggesties en aandachtspunten op over onder andere verkeerskundige gevolgen. Ik ben dan ook blij met de bereikte meerwaarde van de invulling door de afstemming met ondernemers. Door onze wensen en plannen af te stemmen met die van het bedrijfsleven ontstaan er mogelijkheden om een gebied met allure te realiseren.” Bolidt Kuststoftoepassing BV vervult hierin een prominente rol, want dit bedrijf gaat nog een flinke stap verder. Zij willen nieuwbouw plegen met onder andere een fraai experience center en deze nieuwbouw vervolgens verbinden met het huidige bedrijfspand. Bolidt is daarom nauw betrokken bij de plannen. “Bolidt denkt mee en financiert mee, dat betekent ook dat zij een visie hebben voor wat betreft de ontwikkeling van het Waterbusplein, waarbij horeca een prominente rol gaat vervullen. Zo komen er mogelijk een hotel en terrassen aan het water. De investeringen die met het doortrekken van de Antoniuslaan zijn gemoeid liggen rond de vier miljoen euro. Dankzij subsidies en private financiering blijft er voor rekening van de gemeente ongeveer een derde deel over. En dat is in deze tijd een fraaie oplossing,” zo zegt Stoop.

De wethouder is blij dat hij daadwerkelijk aan de gang kan. “Ik ben er al een aantal jaren mee bezig en het is prettig dat de beslissing nu genomen is. De gemeenteraad staat achter de plannen en de realisering komt nu dichterbij. Uiteindelijk leidt het tot een economische impuls en een optimale ontsluiting van de gemeente, hoewel we aan de verkeerscongestie op de A15 weinig kunnen doen. Het laatste stukje tot de A15 gaan we overigens wel aanpakken. Bovendien proberen we de plannen van de gemeente zoveel mogelijk met die van omliggende bedrijven te combineren, om het gebied een zo hoogwaardig mogelijk karakter te geven. Het economische tij zit uiteraard niet mee en wij hoeven dit als gemeente gelukkig niet alleen te doen.  Wij zijn blij met de inbreng van partijen zoals Stemar, ABB Ontwikkeling en Bolidt. Al met al is dit een prachtig project om samen met ondernemers te realiseren. Bovendien is het financieel te behappen. Beter kan niet,” zo besluit Stoop.