Overig

Extra investering in Zuid-Hollandse proeftuinen voor innovatie

1196

Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten willen 600.000 euro extra beschikbaar stellen voor Zuid-Hollandse fieldlabs. Hier werken ondernemers en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Door de coronacrisis staan de fieldlabs financieel onder druk, terwijl zij juist ook werken aan oplossingen voor deze crisis. De extra impuls moet daaraan bijdragen.

Zuid-Holland kent flink wat fieldlabs, living labs en innovatiehubs. Het zijn locaties waar innovaties worden ontwikkeld en getest in een praktijksituatie. Producten vinden zo sneller hun weg naar de markt. Door samenwerking met toonaangevende kennis- en onderzoeksinstellingen en innovatieve ondernemers is er een stevige basisinfrastructuur voor innovaties die de wereld over gaan. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie): “Alleen door samenwerking ontstaat innovatie. Zo leveren de fieldlabs een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken én aan onze regionale economie. Juist in Zuid-Holland, waar we alle topsectoren in huis hebben.”

Kosten én kansen

Door de coronacrisis hebben sommige fieldlabs het echter financieel zwaar. Er kunnen minder projecten worden uitgevoerd en partners haken af, terwijl de vaste kosten doorlopen. Gedeputeerde Staten willen daarom 600.000 euro extra beschikbaar stellen. Daarvan is 500.000 euro bedoeld voor de organisatorische kant van de fieldlabs – het overbruggen van de crisis. De rest is specifiek bedoeld voor innovatieve projecten rondom corona. Denk aan de ontwikkeling of opschaling van een nieuw soort Covid-diagnose testkit of een apparaat dat medische apparatuur op een innovatieve manier kan steriliseren. Zo biedt de crisis ook kansen voor de fieldlabs.

Gedeputeerde Staten hebben het voorstel nu naar Provinciale Staten gestuurd. Zodra zij akkoord zijn, zal het geld beschikbaar komen via een subsidieregeling. Deze wordt uitgevoerd door InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland.