Dienstverlening

FACET breidt dienstverlening uit met FACET Legal

364
Mevrouw op foto

FACET- Jeanette van Londen

Met de komst van Legal Advisor Jeanette van Londen breidt FACET haar dienstverlening uit met FACET Legal. Jeanette kan bogen op jarenlange ervaring. Zij werkte 29 jaar als advocaat, waarvan de laatste jaren met enorm veel plezier bij DVDW Advocaten in Rotterdam. ‘Al vanaf het begin van mijn carrière lag mijn interesse vooral bij de bedrijfsjuridische kant van het recht.’ 

Recent besloot Jeanette de overstap naar FACET te maken. ‘Ik wil breder met mijn vak bezig zijn en mij focussen op advisering en begeleiding van ondernemers, die bijvoorbeeld aan de vooravond staan van belangrijke beslissingen die het bedrijf in alle facetten raken. En FACET wilde haar dienstverlening om die redenen met een legal tak uitbreiden. Dat sloot dus mooi op elkaar aan. Overigens gaan mijn contacten met FACET al terug tot eind jaren ‘90. In al die jaren schakelden ze mij regelmatig in. Ik ken dus het kantoor en de mensen die er werken. Daarom voelt dit nieuw, maar ook vertrouwd.’ 

Jeanette besloot zich te laten uitschrijven van het tableau van de Orde van Advocaten. Een lastige keuze, waar ze wel volledig achter staat. ‘Ik weet dat ik als juridisch adviseur namens FACET voor cliënten toegankelijker zal zijn dan als advocaat. De drempel voor cliënten om mij in te schakelen is hierdoor immers minder groot, ook vanwege de gunstige tarieven. 

Wat ik als mijn toegevoegde waarde zie voor de cliënten van FACET? Dat ik kan meedenken over de plannen en gevolgen daarvan, die er binnen een onderneming zijn. Welke mogelijkheden en risico’s signaleer ik? En welke oplossingen kan ik vervolgens aandragen? Om daar achter te komen, is het belangrijk dat ik vroeg tijdig met de cliënten in gesprek ga.’ 

Binnen FACET gaat Jeanette zich onder meer richten op juridische adviesverlening in brede zin, zoals het arbeidsrecht, het opstellen of beoordelen van contracten, het opstellen van algemene inkoop- en/of leveringsvoorwaarden. ‘Daarnaast zie ik vanuit mijn juridische invalshoek de taak om voor cliënten bepaalde zaken tijdig te signaleren en waar nodig cliënten zelf te helpen of door te verwijzen naar experts binnen en buiten FACET. 

Ook in 2020 zullen weer tal van zaken wijzigen binnen onze wetgeving. Zo verwacht ik dat er volop aandacht zal zijn voor de zzp’ers en hun problematiek. Dat baseer ik op de voorstellen in het recent verschenen arbeidsmarktrapport van de Commissie Regulering van Werk. Daarin staat centraal dat de rechten van zzp’ers zoveel mogelijk gelijkgeschakeld moeten worden met die van werknemers in loondienst. 

Gedacht wordt onder meer aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Ook wordt een aanvullende pensioenregeling genoemd, al worden daarover in het rapport geen concrete uitspraken gedaan. Betekent dit straks gelijke kansen voor iedereen die werkt? Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt, maar wel eentje waar juridisch heel wat bij komt kijken. Ook voor de ondernemers die regelmatig zzp’ers inhuren. Over deze en andere juridische vraagstukken, denk ik graag met u mee.’