Overig

Flexibele opties vervoersmodaliteiten van levensbelang

461

De opkomst van nieuwe koop- en communicatiemogelijkheden heeft de wijze waarop zowel business-to-business klanten als eindafnemers willen worden bediend drastisch veranderd.

Dit heeft niet alleen enorme gevolgen voor de retailsector; maar net zo goed voor de logistieke keten.

De effecten van de eisen die men, als gevolg van deze veranderen, aan de orderketen en het logistieke kanaal stelt, zijn minstens even groot.

De impact hiervan op de inrichting en processen van logistieke dienstverleners is mijns inziens niet minder dan de uitvinding van de vrachtwagen; het beïnvloedt alle processen, systemen en de fysieke inrichting van het logistieke proces.

Dit begint al bij de inslag van goederen. Die zal voor een deel uit steeds kleinere inkomende zendingen bestaan met een grote diversiteit aan goederen. Die vervolgens veel sneller (soms binnen twee uur) alweer verzonden moeten worden.

Ook de opslagbehoefte zal veranderen, omdat er veel kleinere voorraden van veel meer producten zullen komen te liggen. Die vaak ook slechts eenmalig op voorraad komen. Dit heeft consequentie voor zowel de fysieke inrichting van magazijnen, maar ook voor het onderliggende IT-systeem en de benodigde middelen voor inslag en uitslag van die gevarieerde, kleinere pick en pack opdrachten.

De uitgaande goederenstroom mag ook geen bottleneck vormen. Gereed product moet zo spoedig mogelijk de deur uit. Een goede, flexibele beschikking over en ligging met betrekking tot inkomende en uitgaande vervoersmodaliteiten speelt daar een belangrijke rol in; iedere beperking in opties zoals spoor, rijksweg en water kan een beperking van de levensvatbaarheid van een businessmodel betekenen. Wat dat betreft ervaren wij dat de keuze voor het haven- en industrieterrein Moerdijk een schot in de roos was. Ze hebben niet alleen de (internationale) focus, ligging, infrastructuur, ruimte en faciliteiten, maar ook de drive om mee te denken hoe ‘hun’ bedrijven daar optimaal van kunnen profiteren.

Kortom: alles moet sneller, flexibeler en helaas meestal ook goedkoper. Terwijl de betrouwbaarheid van de processen gewaarborgd moet zijn. Dit kan alleen maar als de hele cultuur, structuur en infrastructuur van een organisatie daarop wordt aangepast.

Dit biedt enorme uitdagingen en kansen voor logistieke bedrijven. De toekomst ligt niet langer bij de grootste dienstverlener, maar bij de efficiëntste.

Die efficiency moet tot in het DNA van het bedrijf doordringen, wat alleen maar kan als de leiding overtuigd is van de noodzaak en voordelen. En bereid is om belangrijke keuzes te maken qua locatie, inrichting en aanpak.

Het goede nieuws is, dat we nog maar aan het begin van deze ontwikkeling staan. U bent nu (nog) in de gelegenheid om mee te veranderen. Hoe eerder u dit doet, des te beter. Maar laat u dit vooral niet verleiden om ‘niets’ te doen.

– Hans Helshout