Overig

Gemeente Alblasserdam wil bedrijvigheid optimaal benutten door slimme samenwerking

490

Alblasserdam mag met recht een bedrijvige gemeente worden genoemd. Kenmerkend daarvoor is dat ongeveer de helft van het grondgebied bestaat uit bedrijventerreinen. Om een optimale arbeidsmarkt te creëren, waarbij iedereen zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten, heeft de gemeente veel aandacht voor zowel lokale als regionale initiatieven die dit bevorderen. Alblasserdam stond in het Elsevier-onderzoek naar economische toplocaties in 2014 op plaats 26. Wethouder Peter Verheij heeft onder meer Economie en Werk in zijn portefeuille en in zijn eerste periode ook Onderwijs, dus hij is de aangewezen persoon voor een gesprek over samenwerking in de Drechtsteden, de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, lokale aanbestedingen en het bevorderen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Van oudsher kent Alblasserdam vooral bedrijvigheid van scheepswerven en de metaalindustrie, maar er zijn de afgelopen jaren veel andersoortige bedrijven bijgekomen. “Vanwege al die bedrijvigheid liggen er hier dus veel kansen voor banen, ook voor diegenen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een beperking of vijftigplussers. Als gemeente zijn wij er juist ook voor die groep. Ik merk dat bedrijven hun vaak echt wel een kans willen geven, maar de rompslomp eromheen schrikt af. Dat kunnen wij verminderen, waardoor de drempel voor werkgevers lager wordt.” Een voorbeeld van een lokaal, succesvol initiatief is leerwerkbedrijf Smile. “Dat is zo’n 4 jaar geleden ontstaan. Eerst onder de vlag van Drechtwerk, later verzelfstandigd in een eigen stichting. Toen in 2010 het multifunctioneel centrum Maasplein werd gebouwd, ontstond het idee om het beheer en de exploitatie van het complex te beleggen bij dit leerwerkbedrijf. Van schoonmaak tot catering; stuk voor stuk lopen er gemotiveerde medewerkers rond. Het Maasplein dient als uitvalsbasis naar andere organisaties en ondernemers. Het is zo’n succes dat we op korte termijn in de oude brandweerkazerne een tweede locatie van het leerwerkbedrijf gaan ontwikkelen met een kleinschalige inpakservice.”

Lokaal inkopen

Verheij benadrukt dat de gemeente er is voor álle ondernemers en niet alleen voor de grote bedrijven. “Maar wij weten van lang niet alle organisaties wat er achter de gevel gebeurt. Het is van belang om dat inzichtelijker te krijgen, want dan kunnen er alleen maar meer mooie kruisbestuivingen tussen de verschillende partijen ontstaan en versterken we de economie.” De contacten met het bedrijfsleven zijn in vergelijking met vroeger al flink geïntensiveerd.  “Bas Ort, voorzitter van de Ondernemerskring Alblasserdam, meldde onlangs tijdens een evaluatie dat hij de gemeente voorheen het rapportcijfer 4 gaf en nu een 7. Dat is voor ons een mooi compliment en een bevestiging dat we op de goede weg zijn.” Maar wat doet de gemeente dan allemaal voor ondernemers? “We hebben bijvoorbeeld een bedrijvencontactfunctionaris die de intermediair is tussen de bedrijven en de gemeente en zorgt voor soepele contacten, er is frequent overleg tussen de ondernemersvereniging en gebruikers van bedrijventerreinen en de wethouder en het college legt regelmatig bedrijfsbezoeken af. Ook gaat er met enige regelmaat een ondernemersnieuwsbrief de deur uit, waarin we bijvoorbeeld informeren over wegafsluitingen, maar ook over de vorderingen die worden gemaakt tijdens de renovatie van bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord. Daar komt altijd aardig wat respons op. Daarnaast zorgen we voor hoogwaardige bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is.” Op 1 juli heeft het college de eerste Samenlevingsagenda van Alblasserdam vastgesteld. Dit is de nieuwe naam voor het collegeprogramma 2014-2018 en moet de nauwe samenwerking tussen het college, de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de opstelling, nadere invulling en uitvoering van de agenda onderstrepen. “Om een voorbeeld te noemen: er is in opgenomen dat de gemeente bij te vergeven klussen meer aandacht heeft voor lokale ondernemers. Wij zullen bij aanbestedingen niet één, maar twee lokale ondernemers uitnodigen, mits er meerdere partijen binnen de gemeentegrenzen huizen met de specifieke kennis waarnaar wij zoeken. Ook werken we aan een soort digitale klussenbank, waar de lokale ondernemers kunnen zien welke opdrachten de gemeente aanbiedt, zodat bedrijven kunnen reageren wanneer zij menen dé partij te zijn voor ons. Nu horen we vaak achteraf van lokale ondernemers: had maar aan mij gedacht voor die opdracht.”

Techniek achter de iPad

Ook in Alblasserdam heeft de jeugd de toekomst, dus is het zaak om hen al op jonge leeftijd voor branches waar de banen zijn te enthousiasmeren en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te optimaliseren. “Van Kinderdijk tot aan Gorinchem hebben we te maken met een omvangrijk technisch en maritiem cluster, met alle baanmogelijkheden van dien. In samenwerking met basisscholen en bedrijven uit die sectoren heeft er bijvoorbeeld al eens een mini-excursie plaatsgevonden, waarbij de leerlingen op locatie kennismaakten met vooral deze sector. Op die manier merk je dat het voor ze gaat leven. Wanneer je vraagt wie er een iPad thuis heeft, gaan bijna alle vingers omhoog. Als er dan wordt verteld dat zo’n apparaat van technische uitvindingen aan elkaar hangt, heb je de aandacht. Die moet vervolgens worden vastgehouden tot op latere leeftijd. Daarom is bijvoorbeeld ook al de Onderwijsroute ontwikkeld, een samenwerking tussen de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, De Lage Waard, Willem de Zwijger College en de plaatselijke ondernemersverenigingen. Als de drie o’s van onderwijs, ondernemers en overheid samenkomen, ontstaan er mooie dingen. Het is bedoeld om VMBO-leerlingen vanaf de tweede klas een kijkje in de keuken te geven van technische bedrijven. Dan is er niet alleen een praatje, maar ook het plaatje. De soms nog heersende perceptie dat technische beroepen vies en zwaar zijn, kan daarmee in de prullenbak. Belangrijk, want die jongeren staan op het punt een baan te kiezen die voor een fijne toekomst moet zorgen. Een aandachtspunt in de samenlevingsagenda is daarom ook om ons nog meer bezig te houden met stageplekken. Ze zijn er wel, maar nog lang niet genoeg. Op dat gebied valt echt nog wat te winnen. ” Wellicht is het ook een punt voor op de ondernemersagenda. Dit initiatief is een samenwerking tussen de gemeente en ondernemersvereniging De Noord. “Het wordt een agenda voor de komende vier jaar, waarop ondernemers kunnen aangeven wat zij belangrijke thema’s vinden en wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Door deze werkwijze creëren wij duidelijke focus en werken ondernemers en de gemeente dezelfde kant op.” Is het met al die inspanningen en initiatieven vanuit de gemeente op lokaal en regionaal niveau en bekeken vanuit werk en mensen mogelijk dat het rapportcijfer 7 aan het einde van de collegeperiode is veranderd in een 9? “Dat is misschien iets te ambitieus, maar we streven zeker naar een 8. Daar doen we met elkaar ons uiterste best voor.”