Overig

Gemeente Gorinchem wil samen draagvlak creëren voor sterkere positie

1057

Burgemeester Anton Barske heeft Gorinchem in de kleine anderhalf jaar dat hij zijn functie nu uitoefent leren kennen als een gemeente met vele gezichten. “Soms is het een cultuurstad, dan weer een festivalstad, maar bovenal altijd bruisend en ondernemend. Er gebeurt hier veel, op allerlei terreinen.” Het zijn woorden waar wethouder Arnie Faro zich in kan vinden. “Juist ook voor het bedrijfsleven biedt Gorinchem ontzettend veel mogelijkheden.”

“Ik heb sterk het gevoel dat Gorcummers over het algemeen aan dezelfde kant van het touw trekken,” benoemt Barske de saamhorigheid die hij op vele fronten bespeurt. “Er is een behoorlijke bereidheid tussen ondernemers enerzijds en openbare bestuurders anderzijds om elkaars drijfveren te begrijpen. Vaak wordt dat gedomineerd door dezelfde emoties en richting die we op willen. Natuurlijk zijn er soms ook tegengestelde belangen en doelen. Een stadsbestuur kan het nooit al haar burgers volledig naar hun zin maken. Hetzelfde geldt voor ondernemers. Maar we doen er wel alles aan om elkaar zo goed mogelijk te verstaan.” Het realiseren van de verbreding van de A27 en het aanleggen van de tweede Merwedebrug is bijvoorbeeld al lange tijd een belangrijk aandachtspunt. “Dat doen wij vanuit een publiek-private stichting, waarin afgevaardigden van zowel gemeenten als het bedrijfsleven zeer regelmatig nauwe contacten onderhouden om ervoor te zorgen dat we dezelfde dingen willen. Dat heeft tijdens het lobbyen ook zeker succes gehad, omdat we de mensen die we wilden beïnvloeden vanuit dezelfde invalshoek benaderden. We hebben het afgelopen jaar mede daardoor enorme stappen gemaakt; van een buitengewoon onzeker project begin 2013 is het geworden tot een bijna zekerheid dat eind 2018 de plannen gerealiseerd worden, op een manier die ons en het bedrijfsleven draagt en ook op instemming kan rekenen van andere gemeenten langs de A27.”

Voorwaarden scheppen

Sinds eind 2012 vormen Gorinchem en de Alblasserwaard samen één arbeidsmarktregio. Faro: “We zijn de kleinste van Nederland, maar zeer ambitieus. De contouren van de regio komen sterk overeen met het heersende arbeidsethos die Gorinchem en omgeving typeren. Bedrijven zijn erg betrokken bij de omgeving en ook in economisch mindere tijden durven zij te investeren in de stad. Bovendien zijn ze loyaal naar hun werknemers toe. Dat biedt kansen. De bereikbaarheid van Gorinchem was al goed te noemen, met bijvoorbeeld de ontsluiting over het water en het rivierverruimingsproject (Ruimte voor de Rivier), maar wordt door de realisatie van de extra brug en de verbreding van de A27 alleen maar beter. Het is dan wel zaak om juist met elkaar draagvlak te creëren. In het verleden keken burgemeesters of wethouders Economische Zaken voornamelijk naar de bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen. Daar moeten we vanaf.” Het is ook de ervaring van Barske dat bedrijven zich maar heel beperkt laten verleiden door bestuurders om zich in een bepaalde plaats te vestigen. “In de basis zijn het rationeel opererende organisaties die

kijken naar waar zij hun bedrijvigheid het beste kunnen vormgeven. Daar hebben zij het openbaar bestuur natuurlijk wel bij nodig om bijvoorbeeld te faciliteren, maar het is onzin om te verklaren dat burgemeesters of wethouders aan de lopende band organisaties binnenhalen. Als een bedrijf kansen ziet binnen een gemeente, zal er ongetwijfeld contact worden opgenomen met de desbetreffende bestuurders. “Wij scheppen graag de voorwaarden in de stad, zodat ondernemers niet meer om ons heen kunnen en vanzelf worden aangetrokken door alle faciliteiten. Ons bedrijventerrein Groote Haar, aan de noordkant van de stad, is een voorbeeld van een project waarmee we Gorinchem nog completer en aantrekkelijker maken voor ondernemers. We zijn er al heel lang mee bezig en het heeft veel geld gekost, maar ik ben blij dat we dat eindelijk kunnen gaan ontwikkelen. Zonder die klap op de A27 zou dat nooit van de grond zijn gekomen, maar nu komt het er met een aparte afrit, een goede ontsluiting en dicht tegen de stad aan. Het één zet nu het ander in gang en dat is zeer bemoedigend. Het is een belangrijk selling point van Gorinchem om te laten zien dat we in het centrum van het land zijn gepositioneerd, goed bereikbaar zijn, bedrijventerreinen hebben waar iets mogelijk is en dat er zelfs nog een bedrijventerrein bijkomt.”

Wonen, recreëren en studeren

De stad profileert zich niet alleen als fijne werkomgeving, maar ook als prettige woon- en recreatieomgeving. Barske: “Met de veerdienst ben je snel in Brabant, we beschikken over een mooie historische binnenstad met veel voorzieningen en liggen prachtig aan de Merwede. Met de auto ben je in 25 minuten in hartje Rotterdam of Utrecht en met de trein in 20 minuten in Dordrecht. Er zijn maar heel weinig gebieden in Nederland waar je zo’n concentratie van faciliteiten en voorzieningen in zowel de stad als de wat ruimere omgeving hebt. Op een hele bereikbare manier en met een woonklimaat dat nog niet de Amsterdamse gekte heeft, maar wel voldoende reuring en betaalbare woningen. Dat zijn allemaal facetten waar het bedrijfsleven ook naar kijkt en mee te maken heeft. Er gaan in Gorinchem iedere dag circa 7500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs of MBO-school. Dat is voor bedrijven een interessante setting. Hier wordt veel geïnvesteerd in technisch onderwijs, met het vooruitzicht dat afgestudeerden langs de Merwede bij heel wat bedrijven zeer welkom zijn.” Om het arbeidspotentieel goed te laten aansluiten op de vraag vanuit de markt, heeft Gorinchem zich onder andere aangesloten bij de Maritieme Delta. Binnen dit project worden het onderwijs en bedrijven bij elkaar gebracht om meer technisch geschoold personeel te vinden voor de maritieme sector in het gebied van Rotterdam tot Gorinchem. Faro: “Rotterdam is meer gericht op bulkvervoer, terwijl wij meer de focus hebben op scheepsbouw en alles wat daarmee te maken heeft. Gorinchem is een omgeving waar technisch hooggeschoold personeel zeer gewenst is. Dat geven wij ook aan bij hogescholen in de omgeving. Afgestudeerde, hoogopgeleide HBO’ers moeten zich realiseren dat ze hier structureel een goede baan kunnen hebben en houden.”

Van oudsher een productiestad

De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf. Volgens Faro is dat geen slechte ontwikkeling, zo lang er maar sprake is van samenwerking en met elkaar in gesprek zijn. “De arbeidsmarkt wordt niet ontwikkeld door bestuurders, maar door ondernemers. Daarnaast heb je geschoold personeel nodig. Als overheid moeten wij dan de smeerolie zijn tussen het onderwijswezen dat denkt in schooljaren, bestuurders die uitvoerige plannen maken en ondernemers die de mouwen opstropen en er direct voor willen gaan. Het zijn verschillende talen, met verschillende culturen. Als wij daar synergie in kunnen aanbrengen, is er al heel veel winst behaald.” Gorinchem heeft van oudsher de traditie van een productiestad en wil die lijn volgen. “Als ik naar een bruidspaar ga wat 50 of 60 jaar is getrouwd, heeft één op de twee mannen bij zo’n gerelateerd bedrijf in de stad gewerkt. Het zit ons gewoon in de genen en het collectieve geheugen. De voedingsbodem voor dat soort vormen van bedrijvigheid is daarom in Gorinchem heel goed te noemen. Het leuke van publiek-private samenwerkingen is echter het zoeken naar het evenwicht tussen een strategische langetermijnvisie die partijen verbindt en de wens van bedrijven om direct dingen te willen. Van het faciliteren van bedrijventerreinen tot aan de wens van het bedrijfsleven om hier toch eens wat te doen aan het geringe aantal hotelaccommodaties; steeds proberen wij verbindingen te leggen die weer iets anders in gang zetten.” Als voorbeeld noemt Barske de KLM Dutch Open, het prestigieuze golftoernooi met internationale uitstraling dat in 2016 in het naburige Spijk wordt georganiseerd. “Wij maken daar ook reclame voor. Er wordt geen schip of brug extra door gebouwd, maar het feit dat zo’n evenement onder de rook van Gorinchem wordt georganiseerd moet zeker onder de aandacht worden gebracht. Indirect kan het namelijk wel iets in gang zetten.”

Elkaars taal begrijpen

Barske: “Als je Gorinchem afzet tegenover de rest van de wereld is het een speldenprikje, maar wel één die zich in een omgeving beweegt waarin nog veel meer mogelijk is. Ook internationale bedrijven oriënteren zich van tijd tot tijd op Gorinchem. Onze ligging tussen Antwerpen en de Randstad is natuurlijk zeer aantrekkelijk, wij bevinden ons ongeveer op de helft. Die centrale ligging en daarbij onze multimodale vervoersmodaliteiten verklaren die belangstelling.” Faro: “Dat komt ook door globalisering. De wereld is veel kleiner dan vroeger. Toen dachten we dat Antwerpen en Rotterdam een eind uit elkaar lagen. Dat is nu heel anders. Je hebt elkaar ook internationaal nodig. Nederland is een vlek en Gorinchem is een stip. Door te weten waar je goed in bent, kun je echter zeer waardevol zijn en met elkaar de economie versterken. Zonder onze omgeving zou Gorinchem nooit zijn uitgegroeid tot wat het nu is, maar andersom zou de regio er zonder Gorinchem ook heel anders hebben uitgezien. Als we dat met elkaar beseffen, wordt het in de toekomst alleen maar beter. We spreken letterlijk en figuurlijk misschien niet allemaal dezelfde taal, maar we kunnen elkaar heus wel begrijpen.”