Overig

Goede tijden slechte tijden

968

Het jaar 2011 is financieel afgesloten, is het slecht of goed voor u geweest? De verhalen die ik in de regio hoor zijn over het algemeen positief tot zeer positief. Alleen de bouw en de daarmee verband houdende branches hebben het niet goed gehad en zullen waarschijnlijk ook langere tijd niet gaan opleven.

Maar we zijn het nieuwe jaar ingegaan met de melding dat we landelijk in een recessie zitten. In de Drechtsteden valt dat over het algemeen nog wel mee. Bovendien zijn er belangrijke stappen gezet om positief de toekomst in te gaan. Diverse onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs in onze regio hebben een convenant getekend om te gaan samenwerken en zo het onderwijsaanbod regionaal te organiseren en verder te specialiseren. Het doel is ook om niet alleen met elkaar goed samen te werken, maar ook juist met de werkgevers en de gemeenten om zo ook een betere aansluiting te krijgen met de arbeidsmarkt. We gaan een langdurige periode in waarbij de instroom aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel lager zal zijn dan de uitstroom door pensionering. De onderwijsinstellingen zullen dus ook te maken krijgen met minder leerlingen en zij en wij kunnen het ons niet permitteren tussentijdse uitvallers in de opleiding te accepteren.

Ook van de werkgevers wordt gevraagd om de onderwijsinstellingen hierbij te steunen en gelegenheid te geven om samenwerken.

Los van dit initiatief van de onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs, zijn we al enige tijd actief met de oprichting van de University College Dordrecht (UCD). Het initiatief wordt breed gesteund door de gemeente Dordrecht, maar een brede steun vanuit het bedrijfsleven is zeker gewenst. Het is een positieve ontwikkeling om een bacheloropleiding in onze regio te krijgen. Het is natuurlijk nog geen oplossing voor het gemis aan met name technisch HBO onderwijs, maar ik vertrouw erop, gezien de diverse contacten die er zijn dat het niet zo lang meer zal duren tot we ook weer een goede aansluiting hebben met dit type onderwijs in onze regio. Ik denk dat we in onze regio via het Topsectorenbeleid ons doel mede kunnen verwezenlijken.

Teun Muller
voorzitter Werkgevers Drechtsteden