Overig

Groot potentieel voor haven Moerdijk

479

Het zal weinigen ontgaan zijn dat het havenschap, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant onlangs de nieuwe havenstrategie gepresenteerd hebben. We hebben daarin de groeistrategie geformuleerd waarbij het haven- en industriegebied in balans blijft met de omgeving.

De haven van Moerdijk is de tweede economische motor van Brabant met veel potentie voor groei. De haven heeft een centrale plek in de Vlaams-Nederlandse delta en is goed gepositioneerd binnen de logistiek en maintenance-hotspot van West-Brabant. Het Rijk en de EU erkennen deze kracht van de haven ook, zoals blijkt uit het uitroepen van Moerdijk tot 4e kernzeehaven.

Binnen de groeistrategie is ook veel oog voor de balans met de omgeving, natuur en mens. De stuurgroep die de havenstrategie heeft opgesteld is tot de conclusie gekomen dat die balans te behouden is. Het is goed om met de inwoners van het naastgelegen dorp Moerdijk nu een dialoog te starten over de toekomst van het dorp. Hoe ziet iedereen zich zelf, het dorp en het havengebied over twintig jaar.

Ik vind het van groot belang om de havenstrategie zelf nadrukkelijk te bespreken met economische stakeholders en andere geïnteresseerden. Het stelt namelijk een heel duidelijk kader voor de komende decennia. Dat kader biedt bedrijven zicht op de geschiktheid van het haven- en industrieterrein om zich te vestigen. Het kader helpt in de keuzes om welke faciliteiten binnen het haven- en industrieterrein verder uit te bouwen. En het houdt het havenschap scherp bij de acquisitie van nieuwe bedrijven voor het haven- en industrieterrein.

Bij de acquisitie van nieuwe bedrijven houdt het havenschap – met de strategie in het achterhoofd – er rekening mee of een bedrijf past binnen het haven- en industriegebied. Dit heeft te maken met het stimuleren van synergie tussen individuele bedrijven, het versterken van het hele haven- en industriegebied en het aansluiten bij de kracht van de regio. Het havenschap voorkomt dat willekeurige bedrijven zich vestigen op het voormalig terrein van Shell. En zo zal het havenschap ook duidelijke eisen stellen aan bedrijven die zich op het Logistiek Park Moerdijk willen vestigen. Zo maakt het havenschap optimaal gebruik van de kracht van aanwezige bedrijven en infrastructuur. En het voorkomt dat de aanzienlijke bedrijven-terreinen kannibaliserend werken ten opzichte van andere bedrijventerreinen in de regio. Het kan wel even duren voor op deze wijze alle beschikbare terreinen uitgegeven zijn, maar een strategie ga je per definitie voor de lange termijn aan.

Deze uitgave van Havenschap Moerdijk Business staat geheel in het teken van de havenstrategie en is alleen daarom al een must-read.

– Yves de Boer