Overig

Haven moet bereikbaar blijven!

870

De Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu (Haven, Verkeer en Regionale Economie) is erg in haar nopjes met de Havenvisie 2030, waaraan de gemeenteraad unaniem haar zegen gaf. “Dat was een belangrijk moment voor me”, vertelt Baljeu trots. “Het is een duidelijke toekomstvisie naar waar de haven naartoe moet groeien.”

Kwalitatieve verbetering in dienstverlening en leefomgeving, economie en groei van de haven. Deze woorden staan centraal in de Havenvisie 2030. “Alle partijen die je maar kunt bedenken zijn geconsulteerd. De gemeente, milieubeweging, het bedrijfsleven, omwonenden, de achterlandverbinding en zelfs internationaal werd geïnformeerd naar de mening over deze visie. Het proces heeft lang geduurd: bijna 2 jaar. Met alle betrokkenen is gesproken. We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan en hebben gezocht naar concrete punten van verbetering. Het is een heel mooi product geworden. Ervaring leert dat Havenvisies geen papieren tijgers zijn. Uit de Havenvisie 2010 is de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte voortgekomen. Een van de kenmerken van de Havenvisie 2030 is dat er een sterke uitvoeringsagenda achter zit. We hebben de nadruk gelegd op verbinding en dat menen we serieus. Voor verbetering van de bereikbaarheid van het gebied zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de binnenvaart en met gemeenten om het havengebied heen.”

Natuurlijk is er ook aandacht voor de werkgelegenheid, mede in verband met alle vacatures die ontstaan vanwege de pensioneringsgolf, en niet te vergeten de leefomgeving. Volgens Baljeu is er veel draagvlak voor de haven, wat vooral komt door de economische bijdrage aan de regio. “Het wordt internationaal erkend dat Rotterdam de ‘Global hub’ is voor containers, overslag, olieopslag, raffinage en de overgang naar de bio-industrie. Onze haven is klaar voor deze vernieuwingsslag en ik ben er heel erg trots op dat deze positie van de haven erkenning over de grens heeft. Ook in de toekomst.”

In de Havenvisie 2030 worden vijf cruciale acties vermeld die genomen moeten worden: transitie van de industrie, efficiënte logistieke ketens in een Europees netwerk, verbeteren van de bereikbaarheid, verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en inzetten op innovatie en daadkracht. Er is geen sprake van rangorde, maar Baljeu is over één ding heel duidelijk: je kunt als haven wel groeien, maar je moet bereikbaar blijven!

Toch bevat deze havenvisie geen onderdeel waar Baljeu extra trots op is. “Het mooie is juist dat onze huidige havenvisie een totaalpakket is. Niet één speerpunt, maar het hele pakket aan maatregelen leidt tot kwaliteitsverbetering. Het investeringsklimaat, werk, ruimte, milieu en veiligheid. Dit heb je allemaal nodig om te kunnen groeien. Het hele bedrijfsleven heeft er baat bij dat dit goed wordt ingevuld. De haven zorgt nationaal voor bijna 4% van de totale toegevoegde waarde voor de economie en 30% in onze regio! Het verloop van de zaken in de haven is vaak een voorbode van een recessie of juist van verbetering. In 2009 werden de problemen in de haven al zichtbaar en in 2011 had de Rotterdamse haven juist een recordjaar. Zelfs bij de somberste economische vooruitzichten kan de haven op groei rekenen.”