Transport & Logistiek

Havenbedrijf Rotterdam neemt maatregelen tegen het coronavirus

191

Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met Port of Amsterdam, North Sea Port maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle drie de havens hebben één doel, namelijk zo optimaal mogelijk blijven functioneren.

Terwijl gezondheid de hoogste prioriteit heeft, probeert Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester de impact van het coronavirus op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. Ze hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel ervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

De Rotterdamse haven en industrie zijn van groot belang voor Rotterdam, Nederland en Noordwest-Europa. Havenbedrijf Rotterdam doet de komende tijd zijn uiterste best om het coronavirus zo min mogelijk impact te laten hebben op de haven.