Overig

Heeft vitaliteitssparen de X-factor?

628

De regering treft maatregelen om ervoor te zorgen dat wij langer blijven werken. Daarom is in 2011 een nieuwe regeling geïntroduceerd: het vitaliteitspakket. Bij dit vitaliteitspakket worden nieuwe regelingen ingevoerd, zoals het vitaliteitssparen, maar sneuvelen er ook regelingen. Gaat het vitaliteitspakket brengen wat de overheid wil?

Vitaliteitssparen
In 2013 wordt het vitaliteitssparen ingevoerd. Deze spaarregeling dient als een vrij opneembare aanvulling op inkomen en is bruikbaar voor bijvoorbeeld het verlenen van zorg, deeltijdpensioen of scholing. Daarmee beoogt de regeling een betere balans tussen werken en vrije tijd.

Vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is daardoor toegankelijk voor zowel werknemers en ondernemers. Jaarlijks mag maximaal € 5.000 gestort worden op een vitaliteitsspaarrekening. De storting is fiscaal aftrekbaar in box 1. Er wordt pas belasting geheven op het moment dat er vanuit het tegoed wordt opgenomen. Het opgebouwde spaartegoed wordt overigens niet meegenomen als vermogen in box 3.

Op de vitaliteitsspaarrekening mag maximaal € 20.000 gespaard worden. Er gelden geen voorwaarden voor het opnemen vanuit het tegoed. Wel geldt er een beperking na het bereiken van de 62-jarige leeftijd: er mag dan maximaal € 10.000 per jaar van de vitaliteitsspaarrekening opgenomen worden.

Einde spaarloon en levensloop
Het is al uitgebreid in het nieuws geweest dat de spaarloon- en levensloopregeling plaats moeten maken voor het nieuwe vitaliteitssparen. Gebruikmaken van het spaarloon is vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk. Voor de levensloopregeling is – in tegenstelling tot de spaarloonregeling – een uitgebreide overgangsregeling gemaakt.

Overgangsregeling levensloop
De levenslooprekening blijft open voor deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 op hun levenslooprekening hadden staan. Dit betekent dat deze deelnemers onder nagenoeg dezelfde voorwaarden de regeling kunnen voortzetten. Zij bouwen alleen geen recht op levensloopkorting op.
Deelnemers met minder dan € 3.000 aan levenslooptegoed kunnen dit tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof. Bijstorten mogen ze niet meer.

Van levensloop- naar vitaliteitssparen
Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten naar vitaliteitssparen. Deelnemers met een levenslooptegoed van minder dan € 3.000 die in 2013 dit tegoed niet omzetten naar vitaliteitssparen, worden op 31 december 2013 geconfronteerd met een verplichte belaste vrijval van hun levenslooptegoed.

Omzetten van levenslooptegoed in vitaliteitssparen na 2013 is mogelijk. Echter het saldo boven de € 20.000 wordt belast. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd deel te nemen aan de levensloop regeling en vitaliteitssparen.

X-factor
In de loop van de jaren zijn er door de regering diverse regelingen bedacht en gesneuveld, denk aan het premiesparen, VUT of vroegpensioen. Het vitaliteitssparen lijkt een toegankelijke regeling, maar of zij succesvol wordt is mede afhankelijk van de levensverwachting van deze regeling. Hopelijk gaat zij langer dan één kabinet mee. Daarnaast moeten werknemers wellicht nog van het voordeel van langer werken overtuigd worden.

DRV heeft elf vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht.

– Ad Verdoorn