Overig

Het grote personeelsonderhoud

559

‘Ik wens u veel personeel toe’ is een oud gezegde. In de huidige tijd is ‘personeel’ voor veel ondernemers inderdaad een lastig onderdeel van hun bedrijfsvoering. Bij velen gaat de bezem er doorheen. Maar of dat voor de lange termijn wel zo handig gebeurt, mag je je hardop afvragen.

Wat mij opvalt is dat veel organisaties onvoldoende doordacht met het proces van inkrimpen omgaan. Er worden op gevoel mensen aangewezen die de zaak moeten verlaten. Daarna volgt het inzicht in de regelgeving en het prijskaartje en worden weer andere keuzes gemaakt. Helaas ook dan vaak de verkeerde.

Aantallen slecht uitgangspunt

In de meeste organisaties is niet het aantal personeelsleden het probleem dat aangepakt moet worden, maar juist de opbouw van het personeelsbestand. Want als die opbouw niet goed is, is de kostprijs te hoog en prijst de onderneming zich uit de markt. Een dure en emotionele reorganisatie op basis van regelgeving en kostenplaatje wordt dan weer opgevolgd door aanname of inzet van flexibel personeel. Welke waarde dat laatste toevoegt op langere termijn is de vraag, maar handig lijkt het wel; je kunt immers snel weer inkrimpen.

Gezonde opbouw

Juist als je uitgaat van een goed resultaat op langere termijn, is het belangrijk om voortdurend alert te zijn op de opbouw van het personeelsbestand. Vragen die u zich regelmatig kunt stellen zijn: Hoe zien mijn markt en mijn bedrijf er over een paar jaar uit? Welke kennis en vaardigheden hebben mijn mensen dan nodig? Heb ik nu mensen in dienst die dat straks hebben? Heb ik dan ook een goede mix tussen ervaren en jongere krachten? Een toekomst voorspellen kan niemand, maar een goede inschatting maken kunt u als ondernemer wel. Die inschatting past u aan als er zich veranderingen voordoen. Daarom vraagt de samenstelling van het personeelsbestand doorlopend uw aandacht.

Voortdurend actie ondernemen

Verschilt het huidige personeelsbestand van de toekomstige behoeften, breng dan de verschillen zo goed mogelijk in kaart. Op basis daarvan bepaalt u de trainings- en opleidingsbehoeften, uw werving en selectie en manieren om de mensen vast te houden die u straks hard nodig heeft. U krijgt dan ook in beeld welke uitstroom nodig is en kunt daar op tijd passende oplossingen voor bedenken. Zo beperkt en spreidt u de kosten.

Dynamiek markt vraagt flexibele schil

Wat gisteren nog ondenkbaar leek, is de realiteit van morgen. Werkgevers staan hierdoor voor een uitdaging om bij de inrichting van het personeelsbestand in te spelen op de dynamiek in de markt. Dat betekent dat u bij de inrichting van uw personeelsbestand een juiste balans moet zien te vinden tussen een vaste kern en een flexibele schil van goede mensen die u op tijdelijke basis snel kunt inzetten.

Net zoals auto’s, machines en ICT vraagt uw personeel voortdurend onderhoud. Doe dat periodiek en goed. U heeft het ten slotte over dat deel van uw bedrijfsvoering dat uw resultaat het meeste beïnvloedt!

p.s Wilt u klankborden of ondersteuning op het gebied van personeel, dan kunt u mij of een van onze HR adviseurs altijd bellen!

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht.