Overig

Het Nieuwe Werken en de Arbowetgeving

600

Vanaf 1 juli 2012 zal het beperkte Arbo-regime gelden voor alle plaats- en tijdongebonden arbeid, waardoor elke werkplek anders dan de officiële werkplek is vrijgesteld van de eisen uit het Arbobesluit. Voorts is een wetsvoorstel ingediend dat de Wet aanpassing arbeidsduur moet wijzigen in de Wet flexibele werken. Onder deze uitbreiding vallen bijvoorbeeld het internetcafé, werkplekken bij de klant en flexplekken. Alle beperkingen in het kader van de wet Arbo zijn dan ook voor HNW (Het Nieuwe Werken) weggenomen.

Bij een arbeidsovereenkomst is er echter sprake van een gezagsverhouding. In principe bepaalt de werkgever hoe en waar de arbeid wordt verricht. Door HNW verandert hier dan ook niets. Wat ook niet verandert is de zorgplicht van de werkgever. De werkgever moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De algemene bepalingen van de Arbowet blijven hierop wel van toepassing. De werkgever moet dan ook een risico-inventarisatie maken en maatregelen nemen om de risico’s, die de werknemer in het kader van HNW loopt weg te nemen. Werkgever en werknemer dienen duidelijke afspraken te maken over aard en omvang van werkzaamheden.

HNW wordt mogelijk gemaakt door uitgebreide ICT faciliteiten, waardoor elders een professionele werkplek kan worden ingericht. Het spreekt voor zich dat de werkplek, ook al is deze thuis bij de werknemer ingericht, moet voldoen aan alle eisen, die aan een gezonde en veilige werkplek kunnen worden gesteld. Dit is voor de werkgever in de praktijk echter lastig. De werkplek is op afstand en vaak ingericht bij de werknemer thuis. Dit is voor de werkgever best lastig om te controleren. De werknemer moet dan ook uitgebreid worden voorgelicht en – met enige distinctie – worden ‘gemonitord’. Een goede verzekering tegen de gevaren op de (thuis)werkplek lijkt echter niet overbodig.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden