Overig

Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor Moerdijk

461

Zijn kamer is nog niet volledig ingericht en ook de foto’s aan de wanden ontbreken nog, maar Niels Huiskamp heeft het te druk voor de finishing touch. De advocaat is in juni gestart met zijn kantoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de eerste zaken zijn al in behandeling.

Dat de keuze op Moerdijk viel voor het vestigen van zijn kantoor ligt eigenlijk voor de hand. “Wij wonen in Klundert, vlakbij dus en ik ken de omgeving hier op mijn duimpje.” De veertigjarige advocaat is een fervent tijdrijder op de fiets en het uitgestrekte haven- en industrieterrein biedt daarvoor uitstekende trainingsmogelijkheden. Maar er zijn uiteraard meer redenen die aan zijn keuze voor Moerdijk ten grondslag liggen. “Als student had ik een chauffeursbedrijfje en één van de klanten die ik regelmatig vervoerde, heeft een van de grootste containerterminals in Rotterdam ontwikkeld. Tijdens onze ritten vertelde hij altijd met veel enthousiasme over zijn werk en eigenlijk is mijn belangstelling toen al gewekt om mij te gaan richten op de dynamiek die haven, logistiek en industrie met zich meebrengen.” Na zijn afstuderen voegde Huiskamp de daad bij het woord. Op het kantoor waar hij ging werken, hield hij zich voornamelijk bezig met maritieme zaken. De keuze bleek de juiste te zijn. De jonge advocaat voelde zich thuis in de wereld van haven en handel. Bij zijn laatste werkgever, een van de grotere advocatenkantoren in Rotterdam, kreeg Huiskamp echter meer en meer de behoefte zijn eigen weg te gaan volgen. “Terwijl er aan beleving en inzet op het kantoor niets op aan te merken was, zag ik toch het aantal nieuwe zaken afnemen. En ondanks de laagconjunctuur ben ik van mening dat er genoeg werk voorhanden is. Eén van de oorzaken is volgens mij het huidige gangbare declaratiemodel binnen de advocatuur met fikse uurtarieven die cliënten behoorlijk dwars zitten. Zij hebben vooraf nauwelijks inzicht waar de declaratie voor bewezen diensten uiteindelijk op zal uitdraaien. Meestal valt dat tegen en dat stemt een volgende keer tot nadenken. Grotere dienstverleners kunnen daar maar moeilijk op inspelen. Zij zitten nu eenmaal met name vanwege de zware overheadkosten gevangen in een verdienmodel waarin nauwelijks speling mogelijk is. De enige manier om daar wat aan te doen, was om mijn eigen kantoor op te richten.”

Winnaar
Na grondige voorbereidingen opende Huiskamp op 1 juni jl. de deuren van zijn kantoor aan het Plaza op het haven- en industrieterrein Moerdijk. “In het Rotterdamse beschik ik over een groot netwerk, maar hier ontbreekt een advocatenkantoor; ook een belangrijke reden om hier te beginnen. Dit is een onontgonnen gebied met veel mogelijkheden. De combinatie van dicht bij huis, het uitdagende werkgebied en een Havenschap dat actief is met de ontwikkeling van het gebied en het samenbrengen van bedrijven, maakte de keuze gemakkelijk.” Huiskamp maakte in januari van dit jaar al kennis met een aantal ondernemers toen hij mocht aanschuiven bij een workshop die was georganiseerd door het Havenschap en Dinalog over de toekomstige verbinding tussen het haven- en industrieterrein Moerdijk en het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. “In de plaatselijke pers was een uitnodiging verschenen om een plan hierover in de dienen. Als winnaar mocht ik mee discussiëren en natuurlijk hou je daar al contacten aan over.” Na zijn start is Huiskamp overigens verder nog nauwelijks ingeburgerd. “Ik moet de wereld hier nog leren kennen. Prioriteit nummer één is dan ook het leggen van zoveel mogelijk contacten.”

Heldere prijsafspraken
De traditionele advocatuur brengt haar werkzaamheden in rekening aan de hand van de bestede tijd tegen een uurtarief. Huiskamp gaat daar een andere invulling aan geven. “De kosten of de onduidelijkheid van de omvang die juridische bijstand met zich meebrengen, kan er voor zorgen dat cliënten pas een beroep op ons doen tegen de tijd dat partijen al in een juridische strijd zijn verwikkeld. Het is vaak beter om zo’n strijd voorkomen. Ik zet in op een duurzame relatie door intensieve en continue samenwerking met de cliënt. De dienstverlening die daarbij past, bied ik onder meer aan in de vorm van een abonnement. Zo heeft u de cliënt voor een vast bedrag juridische assistentie tot zijn beschikking. Daarnaast werk ik zoveel mogelijk met vooraf besproken vaste prijzen voor onderdelen van het oplossingsgerichte traject. Op basis daarvan kan de opdrachtgever de gevraagde investering afwegen tegen het beoogde doel. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van werken aansluit bij de veranderende markt voor mijn type dienstverlening”.

De specialismen van Huiskamp Advocatuur zijn maritiem, transport, logistiek, handel, industrie en het verzekeringsrecht voor zover dat met deze rechtsgebieden samenhangt. Moerdijk is voor Huiskamp dus een waar eldorado. “In deze sectoren gaat het dikwijls om meerdere overeenkomsten tussen verschillende partijen. Mijn inzet richt zich uiteraard niet alleen op juridische geschillen. Het adviseren van bedrijven op juridisch gebied is minstens net zo belangrijk. Daarmee voorkom je achteraf een heleboel ellende.” Huiskamp is er klaar voor. “De hele opzet om mij juist hier te vestigen is uiteindelijk dat ik dé juridische specialist voor dit haven- en industrieterrein wil zijn.”