Overig

Kamer van Koophandel

1264

Regiokantoor Gorinchem sluit, maar de dienstverlening gaat gewoon door.
Vanwege bezuinigingen bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland sloot het regiokantoor in Gorinchem op 31 maart haar deuren. De service wordt voortgezet op de kantoren in Utrecht en Tiel. Voor regionale ondernemers betekent dit dat ze hun vertrouwde uitvalsbasis moeten missen, maar niet dat ze niet meer op de dienstverlening van de Kamer van Koophandel kunnen rekenen. Integendeel:  de medewerkers van het te sluiten regiokantoor zullen nog meer naar bedrijven toe gaan.

Overigens kunnen ondernemers voor veel informatie en diensten ook terecht op de uitgebreide website van de Kamer van Koophandel. Toch blijft persoonlijk contact belangrijk. Volgens ondernemersadviseur Joost van den Eerenbeemt is het in de nieuwe situatie van groot belang om de zichtbaarheid van de Kamer van Koophandel in stand te houden voor Gorinchem en omstreken. “Omdat onze standplaats is weggevallen, wordt het nog belangrijker om ons te laten zien. Voor mij houdt dat bijvoorbeeld in dat ik nog meer netwerkbijeenkomsten zal bezoeken en op frequentere schaal presentaties bij ondernemersverenigingen zal houden. En ik blijf natuurlijk bedrijven bezoeken om ze te helpen bij vraagstukken over onder meer marketing, klantenbinding en juridische zaken.” Van den Eerenbeemt benadrukt dat de Kamer van Koophandel er als onafhankelijke, deskundige organisatie is voor alle ondernemers, van starters tot ervaren rotten. “Bovendien beschikken wij over een groot doorverwijzingsnetwerk. We proberen veel te verbinden.”

Goede band

Marian van Alphen, accountmanager Gorinchem, Giessenlanden, Leerdam en Zederik, vindt het jammer dat ‘even binnenlopen’ er voor de lokale ondernemer niet meer inzit. “Het kantoor van Damen Shipyards zat zo dichtbij, dat hun medewerkers geregeld op de fiets langskwamen om exportzaken te regelen. Zoiets houdt dan ineens op.” Klanten zijn goed voorbereid op wat komen gaat. Er zijn 7500 verhuisberichten gepost, er hangen grote posters voor de ramen van het kantoor die de sluiting en de nieuwe uitvalsbasis aankondigen  en er wordt extra aandacht besteedt aan het feit dat tegenwoordig ook digitaal veel kan worden geregeld. Als accountmanager was ze al veel onderweg, maar ook Van Alphen denkt vanaf 1 april nog meer kilometers op de teller te krijgen. “Met veel ondernemers hebben wij een goede band opgebouwd. Die gaat echt niet zomaar verloren. We stoppen er veel energie in om iedereen optimaal van dienst te kunnen blijven.” Van Alphen heeft de ondernemers binnen haar werkgebied leren kennen als nuchtere zakenlui, die van aanpakken weten. “Ze maken niet snel gekke sprongen, ook in economisch lastigere tijden niet. Met hun eigen gespaarde reserves houden de meesten het wel uit.”

Saamhorigheid

Iets wat wellicht niet typerend is voor de regio maar meer kan worden gezien als ondernemers eigen, is het gebrek aan samenwerking. “Ook hierin vervult de Kamer van Koophandel een belangrijke rol. We organiseren regelmatig bijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen, waarbij verschillende betrokken partijen met elkaar rond de tafel zitten. En als de dialoog eenmaal is opgestart, blijken velen het juist heel fijn te vinden om te samenwerken,” legt Van den Eerenbeemt uit. Van Alphen vult aan: “Het
creëren van saamhorigheid is een van onze speerpunten. Daarbij kun je vaak heel concreet en snel resultaat boeken. Zo werden op een bedrijventerrein in Leerdam auto’s steevast kriskras door elkaar heen geparkeerd. Dat was onhandig, onveilig en deed de uitstraling van het terrein geen goed. Deze situatie hebben wij voorgelegd aan de gemeente en die heeft gezorgd voor parkeervakken. Probleem opgelost!” Kijkend naar de ontwikkelingen binnen het marktgebied valt te zeggen dat de sectoren transport en logistiek en bouwen en ontwerpen in opkomst zijn. “Naast onze standaard dienstverlening proberen wij met clusters over bijvoorbeeld het aanbestedingsbeleid de communicatie tussen gemeenten en bouwbedrijven te verbeteren. Dat kan allemaal veel transparanter en duidelijker. Het zorgt niet alleen voor een beter resultaat, maar ook voor meer wederzijds begrip,” verklaart Van den Eerenbeemt. Het beter op elkaar laten aansluiten van onderwijs en de arbeidsmarkt, is eveneens een punt dat op de agenda van de Kamer van Koophandel staat. Binnen de sector transport en logistiek valt op dat gebied nog veel winst te boeken. “Voor ons was dat weer een reden om een rondetafelgesprek te organiseren, waarbij ondernemers, afgevaardigden van de logistiekopleiding van het Da Vinci College en de gemeente met elkaar in conclaaf gingen. Ik vergelijk mezelf weleens met een huisarts: ook ik hoor verhalen aan, stel een diagnose, denk mee en zorg voor een oplossing.” Over doktoren gesproken: ook de zorgsector is sterk vertegenwoordigd in de regio Gorinchem en omstreken. Van Alphen: “De werkgelegenheid is groot en zal alleen maar groter worden. Dat is dus iets om rekening mee te houden. We moeten af van allemaal logge organisaties en ik denk dat het daadwerkelijk zal veranderen. De wijkverpleegster zal terugkeren in het straatbeeld.”

Ondanks de bezuinigingen is de Kamer van Koophandel Midden-Nederland geen zieke patiënt. Het afscheid van het regiokantoor in Gorinchem doet alle betrokkenen een beetje pijn, maar zal niets afdoen aan de intensieve band tussen de regionale Kamer van Koophandel en de ondernemers. Want als u minder makkelijk naar de Kamer van Koophandel kan, komt de Kamer van Koophandel gewoon naar u.