Overig

Kansen voor regionale ondernemers

534

Ruim 300 ondernemers uit de Drechtsteden schoven woensdagmorgen 12 juni aan bij het eerste Regionale Ondernemersontbijt dat was georganiseerd door Dordt Onderneemt. Na een gezonde maaltijd in het nieuwe restaurant Khotinsky in het Energiehuis werden de ondernemers in zaal Machine 1 onderhouden door diverse sprekers. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Groeien in tijden van crisis’. RTL Nieuwslezer Antion Peeters introduceerde de verschillende sprekers en bevroeg het publiek tussen de presentaties door.

Ondernemen met durf

Voor de voorzitter van de Federatie Drechtsteden, Teun Muller, is dit niet de eerste crisis die hij meemaakt. Hij is er van overtuigd dat als je hard werkt en net iets meer doet dan een ander, je ook deze crisis doorkomt. De wethouders Richard Korteland van Papendrecht en Jasper Mos van Dordrecht gingen met elkaar in discussie over de economische ontwikkelingen in de regio. Jasper Mos: ”De overheid hoort in mijn visie de randvoorwaarden te scheppen om de ondernemer in staat te stellen te ondernemen. De Drechtsteden werken dan ook samen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat door bijvoorbeeld het aantal regels te beperken en de dienstverlening te verbeteren. Ook werken wij samen met onderwijs en ondernemers aan het versterken van het onderwijs om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende goed geschoold personeel is.” Richard Korteland, portefeuillehouder Economisch beleid en werkgelegenheid gemeente Papendrecht voegde daar aan toe: “Het is essentieel dat we als Drechtsteden uitdragen dat we meer energie moeten steken in regionale projecten en acquisitie. Zie dat als een kans, niet als bedreiging. Zo kan bijvoorbeeld de werkwijze van de zes ondernemersloketten meer op elkaar worden afgestemd. Uiteindelijk kan (moet!) een goede mix ontstaan tussen lokale, regionale en bovenregionale samenwerking op economisch gebied.”

In tijden dat de financieringsmogelijkheden bijna nul zijn, is ondernemen extra lastig. En juist dat ervaart het MKB als een forse belemmering. Tom Vroemen is directeur van CrowdAboutNow, zij maken het voor ondernemers mogelijk een investeringskapitaal te verzamelen door een massa van vaak kleinere investeerders bij elkaar te krijgen. Vroemen, de eerste crowdfunder in Nederland, bracht de kracht van lokaal investeren onder de aandacht. Banken zijn  terughoudend met het verstrekken van relatief kleine kredieten. Vroemen is één van de mensen, die in Nederland pleit voor het inzetten van crowdfunding voor het MKB. Vroemen: “Geld lenen bij je fans en het grote publiek is een serieus alternatief voor de traditionele financieringsmogelijkheden. Als je 50 mille leent bij de bank, dan is dat echt anders dan dat je 500 euro leent bij honderd klanten of liefhebbers van jouw product. Bij crowdfunding zijn de financiers nauw betrokken bij de bedrijfsvoering.” Vroemen gebruikte de bakker op de hoek als voorbeeld. “Daar kopen mensen hun brood. En als het wat minder gaat, kopen ze nog wat extra. Ze weten waarom dat nodig is. Slechts in drie procent van de gevallen gaat het echt mis; dan zijn mensen hun geïnvesteerde geld kwijt, maar begrijpen ze ook waarom en accepteren dat. Probeer krediet te halen bij uw klanten of mensen, die u sympathiek vinden.” Onder de aanwezigen was ook Elio Barone van Imbarcazione Barone, een bedrijf dat rondvaarten in Dordrecht en omstreken organiseert. Hij nam de proef op de som en vroeg de zaal om 50 mille voor een nieuwe boot. Eén collega-ondernemer reageerde en wilde verder praten.

Arie Verberk was als kwartiermaker van ROM Zuidvleugel de volgende spreker en hij lichtte de ambitieuze plannen toe van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel. In het kader van de Economische agenda Zuidvleugel wordt gewerkt aan de oprichting van een ROM Zuidvleugel. Een van de belangrijkste redenen om een ROM Zuidvleugel op te richten is het ontbreken van een samenhangend en gemakkelijk toegankelijk financieringsinstrumentarium voor (proof of concept van) technologische innovatie, startende technologische bedrijven en snelle groeiers. Hiervoor wordt een revolverend innovatie- en participatiefonds in het leven geroepen.

Over enkele maanden gaat de ROM Zuidvleugel daadwerkelijk van start en gaat zich bezighouden met het versterken van het innovatief vermogen van de Zuid-Hollandse economie, de financiering van innovatieve bedrijven en internationale marketing en acquisitie. Er ligt 30 miljoen op de plank om de economie in de Zuidvleugel te versterken.