Overig

Knooppunt A16/N3 krijgt kwart klaverblad

457

Gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid Holland hebben een belangrijke stap gezet in de verbetering van knooppunt A16/N3. Wethouder Jasper Mos, hoofdingenieur Ineke Van der Hee (RWS) en Gedeputeerde Ingrid De Bondt (PZH) kondigden aan dat de oplossing gevonden is in een kwart-klaverblad gecombineerd met een lange parallelbaan. De geraamde extra kosten, zo’n 10 miljoen euro, voor deze oplossing worden gedeeld.

In 2009 hebben het Rijk, Provincie Zuid- Holland en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied van de Zeehaven tot en met het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Dordtse Kil IV. De uitvoering van verschillende maatregelen in dit gebied zijn per project georganiseerd. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de versnelde ontwikkeling en ontsluiting van Dordtse Kil IV en de sanering van de zuidwesthoek van Dordtse Kil III. De verantwoordelijkheid voor de verbetering van het knooppunt A16/N3 ligt bij Rijkswaterstaat. Ineke van der Hee: “Dit knooppunt is één van de top zes van aansluitingen tussen hoofdwegen en lokale wegen/hoofdwegennet en onderliggend wegennet die Rijk en regio samen aanpakken om de verkeersveiligheid en doorstroming in deze regio te verbeteren.”

 

Jasper Mos: “Voor de ontwikkeling van Dordtse Kil IV is een goede ontsluiting op de A16 een randvoorwaarde. Forensen en het bedrijfsleven op Kil I en II profiteren hier ook van.” Ingrid de Bondt vervolgt: “De verbetering van dit knooppunt is niet alleen van groot belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio, maar ook voor de versterking van de regionale economie, de internationale concurrentiepositie en de logistieke bedrijvigheid in het gebied.” De ontsluiting en de verkeersknoop A16/N3 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oorspronkelijk leek een fly-over de oplossing om de doorstroming op het knooppunt A16/N3 te verbeteren. Toen in 2011 Rijkswaterstaat het ontwerp voor de fly-over ging uitwerken, bleek uit nader onderzoek dat enkel een fly-over onvoldoende was om het probleem op te lossen.

Kwart-klaverblad

Rijkswaterstaat heeft een alternatieve oplossing in de vorm van een zogenaamd kwart-klaverblad ontwikkeld in combinatie met een lange parallelbaan met twee rijstroken die doorloopt tot kort voor het bestaande servicestation aan de A16-westzijde. Deze oplossing voorziet tevens in een vrije rechtsaf beweging vanaf de A16 richting N3, en biedt op deze manier voldoende oplossing. Het nieuwe ontwerp brengt extra kosten met zich mee. De extra bijdrage van de provincie is onder voorbehoud is van goedkeuring door Provinciale Staten. De gemeenteraad van Dordrecht dient hier ook zijn goedkeuring aan te verlenen.

Rijkswaterstaat kan van start gaan met een definitief ontwerp als de financiële dekking is geregeld. Vervolgens zullen de bestemmingsplanprocedures doorlopen moeten worden en kan met de werving van de benodigde gronden worden gestart. De daadwerkelijke uitvoering zal niet voor 2016 plaatsvinden.