Overig

Kost deze advertorial de heren Klein en Maasdam € 2500 ?

578

Nee hoor het tiende deel slechts… € 250. Kees van ’t Zelfde hoofdredateur schenkt deze pagina al 5 jaar lang aan Blue Peter Foundation. Van die Blauwe Watervlag weetjewel. Hij doet dat omdat hij het een goed doel vindt. Is het natuurlijk ook. Kees van ’t Zelfde slaat thans met Chris Noordam en Jan van Buuren de handen ineen. Voor hun PEPCAMPAGNE-TEGEN-DE-CRISIS, zie hiernaast Kees’ brief op de rechterpagina.

Maatschappelijk Betrokken zijn we natuurlijk allemaal. En op weg naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook.  Kees van ’t Zelfde bereikt het als medium met het Waterdoel. Chris Noordam heeft een grotere skoop. De hele Aarde leefbaar voor het nageslacht achterlaten. Dat Doel had ook de Club van Rome, daarna de VN met zijn millennium doelstellingen en  is het opnieuw het thema. Met het immens brede initiatief  van Prof.dr.ir Jan Ritmans die een veertigtal hoogleraren en idem grote bedrijven mobiliseert. Met een brief aan Mark Rutte en Diederik Samsom ontop.

Een uitstekende gedachte, maar zodra je Politiek zegt, zeg je Tijd. Is die tijd er wel nu we allen door de economische crisis getroffen worden? Die vooral het grote gewone publiek en het driekwart miljoen MKB-ers treft. Zij moeten zo opgewekt mogelijk die crisis willen bezweren anders duurt die alleen maar langer. Samsom en Rutte beseffen dit donders goed en proberen alle tegenstellingen opzij te zetten.

Chris Noordam zegt: “je moet één speerpunt kiezen!” Voor hem is dat het water.      In een volgende publicatie legt hij uit hoe hij onder die noemer alle aspecten van een leefbare Aarde  samenvat. En Kees en Jan? Zij vullen hun medium in. Mobiliseren hun hele oplage en spreken in de Rijnmond Delta 7000 MKB-ers aan. Vermenigvuldig dat met hun gemiddelde aantal werknemers. Reken maar uit hoe een “groot publiek” dat al is.

Als we hen  meekrijgen in de anti-crisis PEP, krijgen we heel Nederland mee en worden we voor de zoveelste keer gidsland. Nu alleen nog de reward die de MKB-bedrijven voor hun € 250 per jaar hier op deze plek krijgen. Reken erop dat dit publicitair voor hen aan waarde veel meer dan de € 250 wordt. Hoe? Gaan we op deze twee pagina’s voor zorgen. Laat je niet kennen. Wees erbij!