Overig

Kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

523

 

Op maandag 29 oktober 2012 hebben de gemeente Dordrecht, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht, de Dordrechtse Ondernemers Vereniging, de Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koophandel, een intentieovereenkomst gesloten met het doel de kwaliteit van de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West te verbeteren.

De bedrijfsterreinen zijn al jaren intensief in gebruik. Het gebruik is inmiddels gewijzigd en heeft in de loop van de tijd sporen nagelaten. Gemeente en bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen en een plan gemaakt om de terreinen een kwaliteitsimpuls te geven. In de eerste plaats worden de al bestaande schouwrondes geïntensiveerd en gekoppeld aan een schoonmaakactie van openbaar en privaat terrein.

In de tweede plaats wordt nagegaan welke investeringsplannen er liggen bij ondernemers en vastgoedeigenaren.

In het kader van de schoonmaakactie zal het gebied worden opgedeeld in vier kwadranten. Zowel de reguliere schouwrondes (KVO-B) (twee keer per jaar) als de schoonmaakactie (volgend jaar) zullen per kwadrant worden uitgevoerd. Per kwadrant zal onder de ondernemers een ‘ambassadeur’ worden gezocht. Aandacht zal worden gevraagd voor zowel openbaar groen (bijvoorbeeld rietkragen in sloten) en kwaliteit en onderhoud van private erfafscheidingen. De gemeente zal toezicht en handhaving (bijvoorbeeld zeecontainers) intensiveren.

De stuurgroep wil de structurele problemen van de ondernemers wegnemen door revitalisering en herstructurering van de bedrijventerreinen. Na een informatieavond voor de ondernemers in november zullen individuele gesprekken met de ondernemers volgen over knelpunten en wensen. Afhankelijk van de ‘opbrengst’ van de gesprekken zullen voorstellen worden gedaan voor herontwikkeling van een kavel, blok of deelgebied. Mogelijke initiatieven vinden slechts plaats op basis van vrijwilligheid en gaan uit van het bedrijfsleven zelf. De overheid zal slechts initiatieven faciliteren door aanpassingen in het openbaar gebied.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden