Overig

Lukassen & Boer neemt arbeidsongeschiktheidsportefeuille van PGGM Verzekeringen over

499

Het Papendrechtse verzekeringsbedrijf Lukassen & Boer heeft per 1 januari jl. de portefeuille met aanvullingsverzekeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid van PGGM Verzekeringen overgenomen. Eén en ander heeft in juni zijn beslag gekregen. Het gaat om ongeveer 5.000 klanten.

Kees Boer, directeur, heeft de contacten met PGGM Verzekeringen onderhouden en Rogier Jonkman, mede-vennoot, heeft het proces intern begeleid. “PGGM Verzekeringen was op zoek naar een partij die de hele uitvoering van de regeling op zich kon nemen, van polisopmaak tot en met schade-uitkeringen. Wij hebben ons in de afgelopen jaren toegelegd op het voeren van inkomensverzekeringen als gevolmachtigde van diverse verzekeraars, met de dienstverlening die daarbij hoort, zoals de re-integratie activiteiten en het doen van schade-uitkeringen,” aldus Boer.

“Gaandeweg zo’n proces loop je altijd tegen problemen aan die je van te voren nooit had bedacht. Met ons team zijn we in staat geweest om ze allemaal op te lossen op een manier waar PGGM Verzekeringen met veel lof over sprak,” betoogt Jonkman.

“Wij zeggen altijd, laat ons de kant van de klant verzorgen en laat de verzekeraars de rol van risicodrager vervullen. Met de PGGM-portefeuille hebben we dit in optima forma uitgevoerd. En voor ons een mooi leermoment om grote contracten soepel te kunnen verwerken.”

Klaar voor de toekomst

In de ruim 50 jaar dat het bedrijf inmiddels bestaat, is er veel veranderd in de financiële dienstverlening. In de laatste jaren moesten zelfs de verdienmodellen verregaand vernieuwd worden. Toegevoegde waarde in kennis en dienstverlening worden steeds belangrijker: geen toegevoegde waarde, geen bestaansrecht! De vennoten van Lukassen & Boer zijn alle vier allround adviseurs met een specialisatie:

  • Ed Lukassen: pensioenadvisering.
  • Kees Boer: inkomensverzekeringen, verzuim en re-integratie.
  • Bertjan Scheepbouwer: financiële planning.
  • Rogier Jonkman: schadeverzekeringen en risicomanagement.

Klaar voor de klant

“We hebben het gevoel dat we er al jaren zijn voor de klant, met eerlijke adviezen en goede producten. In de nieuwe wereld van de financiële dienstverlening is dat echter niet genoeg. Klanten willen ook ervaren dat ze centraal staan in onze dienstverlening,” aldus Ed Lukassen.

Bertjan Scheepbouwer: “We zijn ervan overtuigd dat de producten eenvoudiger en transparanter moeten worden en dat de klant blij moet worden bij ieder contact met ons bedrijf. Dat is onze grote uitdaging voor de komende periode.”

Wie voelen zich het beste thuis bij Lukassen & Boer?

“We richten ons op bedrijven in de bovenkant van het MKB, met werknemers of materiaal en het liefst allebei,” beweert Kees Boer. Voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening waar de werknemer de belangrijkste factor is, heeft Lukassen & Boer uitgekiende producten en dienstverlening ontwikkeld, die op maat gesneden kunnen worden. Voor bedrijven met veel materiaal geldt eigenlijk hetzelfde, maar lopen de inkoopkanalen bijvoorbeeld via de assurantiebeurs.

“De overname van de portefeuille van PGGM-Verzekeringen is een staaltje van ons kunnen en daar zijn we in alle bescheidenheid best een beetje trots op.”