Overig

Meer dan 3.000 betaalbare huurwoningen versneld gebouwd door provinciale bijdrage

923

Provincie Zuid-Holland

Door een bijdrage van €10 miljoen door de provincie Zuid-Holland kunnen in de komende 2 jaar ruim 3.000 betaalbare huurwoningen worden gebouwd. In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Daarom heeft de provincie in april van dit jaar een nieuwe subsidieregeling opengesteld om de bouw van  deze woningen te versnellen. Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en beschikt.

Op de Verstedelijkingsconferentie op voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk is deze mijlpaal gevierd. Gedeputeerde Anne Koning droeg samen met wethouders van de gemeenten waar de versnelling gaat plaatsvinden een heipaal het podium op. Het kan wèl, dat was de gezamenlijke boodschap. Want in Zuid-Holland wordt flink gebouwd, mede door deze en andere provinciale bijdragen.

Knelpuntenpot

Op 19 april 2021 heeft de provincie Zuid-Holland de subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur opengesteld voor aanvragen. Doel van deze subsidieregeling is het versnellen van woningbouwprojecten met sociale huur- en middenhuurwoningen die nog een financieel tekort hebben. Alle gemeenten konden in dit kalenderjaar één aanvraag indienen voor deze subsidieregeling.

Grote belangstelling

De belangstelling voor deze subsidieregeling was groot. Al binnen een paar dagen na openstelling waren er meer aanvragen dan budget. 29 subsidieaanvragen van 29 gemeenten zijn beschikt binnen het plafond van €10 miljoen. Hiermee is de totale beschikbare provinciale bijdrage voor 2021 volledig uitgeput.

Betaalbare huur en koop

Op basis van het budget van €10 miljoen zou de bouw van 2.000 zelfstandige huurwoningen versneld kunnen worden op basis van een bijdrage van €5.000 per zelfstandige huurwoning en maximaal €500.000 per aanvraag. Omdat er vaak grotere projecten zijn ingediend dan 100 woningen, wordt uiteindelijk de bouw van 3.059 zelfstandige huurwoningen (2.027 sociale huurwoningen, 1.032 huurwoningen voor middeninkomens) en ook nog eens 101 onzelfstandige huurwoningen versneld. Deze woningen kunnen met de provinciale subsidie binnen 2 jaar gebouwd worden.

Boven verwachting

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Het totaal aantal huurwoningen dat is ingediend en versneld gebouwd kan worden, is boven verwachting. De aanvragen bevatten onder meer herstructureringsprojecten, transformatieprojecten, nieuwbouwprojecten en projecten voor jongerenhuisvesting en beschermd wonen. Dit is een mooie opbrengst en laat zien dat de subsidieregeling in een grotere behoefte voorziet dan was verwacht. Ook laat dit zien dat door middel van een relatief bescheiden bijdrage meerdere woningbouwprojecten snel tot realisatie kunnen komen. De eis is immers, dat de bouw binnen 2 jaar moet starten. Daarom ben ik zeer verheugd met dit resultaat”.

In de bijlage bij dit nieuwsbericht staan alle projecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur.

Alle acties die de provincie Zuid-Holland inzet om te versnellen staan in de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda : https://www.zuid-holland.nl/bouwmee(verwijst naar een andere website).