Overig

Meer en beter opgeleide technische medewerkers voor maritieme maakindustrie

478

Tijdens een kick-off bijeenkomst bij IHC in Kinderdijk is op dinsdag 4 juni jl. het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Met Maritieme Techniek naar de Top!’ officieel van start gegaan. De organisaties die samenwerken in dit unieke project, slaan de handen ineen om maritieme kennis en opleidingen in het gebied Rotterdam–Dordrecht te versterken.

De STC-Group, het Da Vinci College, de gemeenten en het bedrijfsleven hebben zich eensgezind gecommitteerd aan het CIV: Met Maritieme Techniek naar de Top! De lange termijn visie van het CIV is de innovatiekracht van de sector te vergroten en de toestroom van hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers te bevorderen. De focus ligt daarbij op de reeds sterk ontwikkelde scheepsbouw sector en de al aanwezige opleidingsinfrastructuur in deze regio. De combinatie van de STC-Group, als vakinstelling voor de Scheepvaart en Transport, die zich richt op Maritieme Techniek voor de Scheeps- en Jachtbouw, de Waterbouw en de Offshore en het Da Vinci College dat zich toelegt op de maritieme toeleveranciers is een ijzersterke combinatie. De meerwaarde van deze samenwerking is in dit geval meervoudig: er vindt een uitgekiende afstemming en wisselwerking plaats van de opleidingen met het bedrijfsleven. Dit leidt tot meer MBO-deelnemers én innovatie. Deze wordt versterkt door de multidisciplinaire aanpak tussen MBO-deelnemers, docenten én bedrijfsleven.

De partners die samenwerken binnen het CIV Maritieme Techniek doen dit vanuit de wens om gezamenlijk het technische onderwijs voor de maritieme sector te versterken en aantrekkelijker te maken. Hierdoor kiezen meer jongeren voor Maritieme Techniek en komen er meer en beter opgeleide medewerkers voor de sector beschikbaar. In Rotterdam ligt het nationale zwaartepunt voor beroepsonderwijs bij de scheepsbouw en de maritieme sector. Met Dordrecht als partner wordt de kennis-as verbreed en versterkt. De STC-Group is penvoerder van dit project. Onder de vlag van de STC-Group worden al tal van maritieme en scheepsbouwkundige opleidingen op MBO- en HBO-niveau aangeboden. Samen met het Da Vinci College streeft de STC-Group naar een sterke groei van de technische opleidingen om daarmee te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

De Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en zijn in het leven geroepen om de kwaliteit van het technische beroepsonderwijs voor topsectoren te bevorderen. Deze centra moeten uitgroeien tot (inter)nationale kenniscentra waar studenten en docenten studeren en werken. In het CIV Maritieme Techniek werken de onderwijsinstellingen STC-Group en het Da Vinci College samen. Zij worden daarbij ondersteund door de Rijksoverheid, MKB bedrijven uit de regio, Stichting A+O Metalektro, de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, het Platform Bèta Techniek, Krohne Altometer, Damen Shipyards, IHC Merwede, Keppel Verolme en Scheepsbouw Nederland.