Overig

Meer laadpunten in Zuid-Holland voor elektrisch vervoer over weg en water

1208
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Elektrische vrachtwagens, binnenvaartschepen en andere voertuigen over weg of water kunnen de komende jaren op steeds meer plaatsen in Zuid-Holland opladen. Het rijk trekt €2,1 miljoen uit voor het plaatsen van laadpunten in Zuid-Holland en Zeeland, onder voorwaarde dat provincies en gemeenten met elkaar samenwerken en er eenzelfde bijdrage beschikbaar voor stellen.

In de provincies Zuid-Holland en Zeeland staan naar verwachting dit jaar ruim 47.000 laadpunten voor personenauto’s. Dat aantal moet in 2030 zijn uitgebreid tot ruim 368.000. De provincies verwachten de komende jaren een toename van elektrisch vervoer over de weg en het water, zoals elektrische bussen, veren, trucks en bestelauto’s. Daardoor moet het netwerk van laadpunten meegroeien. De provincies Zeeland en Zuid-Holland werken samen met gemeenten en de netbeheerders om dit netwerk uit te breiden.

Naast laadpunten voor personenauto’s en lijnbussen in steden en dorpen, zijn deze ook nodig in gebieden met veel logistiek, zoals de haven van Rotterdam, bij vaarweg de Gouwe, het Westland, Lansingerland en de Duin- en Bollenstreek. In deze gebieden wordt in totaal een vijfde van de Nederlandse economie bij elkaar verdiend dankzij het transport van bijvoorbeeld bloemen, planten en bollen over de weg en het water.

Transport veroorzaakt een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. De provincie Zuid-Holland wil in 2050 alle provinciale (vaar)wegen CO2 neutraal hebben. Elektrisch vervoer ziet de provincie als één van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.