Overig

Motivatie en samenwerking

2261

Motivatie is onontbeerlijk. Zowel voor ondernemers als ook voor hun medewerkers. Zonder motivatie is er geen vooruitgang. Trekken aan een dood paard gaat stinken. Motiveren is handelen om een voorwaartse beweging te maken. Derhalve verre van dood. Levendig en richtingbepalend. Bent u gemotiveerd? Zijn uw medewerkers gemotiveerd? Nee? Dan is er werk aan de winkel. Binnen een onderneming met ongemotiveerde mensen is er weinig goeds te verwachten. Al doe je nog zo goed je best, je schiet er niets mee op. Dat is dus zonde van alle energie.

Bent u gemotiveerd?

Hoe u kunt merken of u en uw medewerkers echt gemotiveerd zijn? Simpel, door uw innerlijke drang om vooruit te willen komen! Motivatie heeft te maken met de richting waarin u zich beweegt. Verder, vooruit naar de toekomst, met mooie plannen, beelden en realistische perspectieven. Vergezichten en toekomstverwachting. Mist u dit? Dat is er van motivatie geen sprake. Dan berust u in uw lot. Een hopeloze situatie. En uw mensen? Ach, een overbodige vraag. Ook uw mensen delen in deze uitzichtloze toestand! Mensen die beschikken over motivatie hebben een intens verlangen om zaken te realiseren. Iets met elkaar te bereiken. Het is een samenspel tussen biologische en psychologische krachten. Sommigen zijn aangeleerd. Aangeleerd? Ja, mensen die het er niet bij willen laten zitten besluiten vanuit eigener beweging er ‘vol’ voor te gaan. Gemotiveerd en slagvaardig. Het kan ook zo zijn dat een goede en positieve opvoeding je al jong gemotiveerd maakt. Geen ‘we doen maar wat’, maar ‘we maken er het beste van!’ Dat maakt wel een verschil. Ook kunnen we vanuit een bepaalde behoefte gemotiveerd raken. Niet berusten in een vervelende situatie. Niet blijven verkeren in een ellendige toestand. Niet blijven steken in negatief en destructief gedrag. Kortom, motivatie is heel belangrijk voor een ondernemer.

Bent u te motiveren?

Hoe gemotiveerd zijn uw medewerkers? Het moet vanuit de ondernemer komen. Niemand gaat u motiveren. Spontaan, origineel en authentiek. Hoe doet u dat? Heeft u doelen? Heeft u behoeften? Denk eens goed na wat u wilt bereiken. Sommige doelen zijn complex te realiseren, sommige behoeften zijn moeilijk te vervullen en toch moet u ze steeds voor ogen houden. Uw eigen gedachten zullen uw motivatie rijkelijk beïnvloeden. Wees geen dromer, die zijn er al genoeg, maar wees realist. Bereik je dan alle doelen? De moeilijkheidsgraad en de eigen vaardigheden spelen natuurlijk een belangrijke rol, maar dat zegt niets over uw motivatie om de doelen te realiseren. Intrinsiek en extrinsieke motivatie. Het één komt uit uzelf (uw eigen bron) het andere komt doordat de aanleiding van uw motivatie vanuit het vooruitzicht van beloning of waardering ligt. Zo kunnen bepaalde medewerkers motivatie ontlenen aan waardering, aanmoediging of beloning. Het moet de ondernemer echter altijd te doen zijn om doelen te realiseren. Goed onthouden dus! De eigen doelen. Bij intrinsieke motivatie gaat het vaak om het spel dat ondernemen heet. En uw medewerkers? Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ondernemers en personeel. Motivatie en ondernemerschap. Er zijn dikke boeken over geschreven.

Intrinsieke motivatie brengt kracht voort

De mate van gemotiveerdheid wordt echter simpelweg meestentijds bepaald door de verwachting die er ontstaat. Hoe effectief bent u in het waarmaken van verwachtingen? Heeft u voldoende zelfvertrouwen? Motivatie neemt zienderogen af wanneer u denkt aan een ‘mission impossible’ te werken. Niet ontkennen dus! Motivatie maakt het beste in ondernemers los. Gemotiveerde ondernemers zijn creatiever en meer gericht op een hoge inzet en werkplezier. Dat geeft een enorme ‘energyboost’ aan het doen, denken en handelen. Ik ken ondernemers die niet vooruit te branden zijn. Ze zien overal tegenop. Na enige tijd blijkt dat zijzelf het allerminst in hun plannen en doelstellingen geloven. Ze vullen het ene gat (in geld en beloftes) met het andere. Aan de andere kant ken ik ook ondernemers die het van een geheel andere zijde bekijken. Ze zijn integer, komen hun afspraken na en zijn betrouwbaar. Deze ondernemers weten dat zij anderen nodig hebben om hun doelen te realiseren. Ze zijn gemotiveerd. Willen vooruit.

Dat werkt –over het algemeen gesproken– aanstekelijk. Ze werken vanuit zelfovertuiging maar weten tegelijkertijd dat zij niet over alle bekwaamheden beschikken. Om toch de doelen succesvol te behalen raken zij gemotiveerd tot samenwerking. Zo bereiken zij hun doel.

Motivatie geeft de behoefte tot samenwerken

Samenwerken met klanten, zakenpartners, stakeholders en niet te vergeten medewerkers. De cirkel raakt gaandeweg rond. Gemotiveerd samenwerken. Samen verwachtingen delen, samen werken aan de realisatie van doelen. Zo -en zo alleen- krijgt de ondernemer gemotiveerde medewerkers. Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. Je moet het alleen (willen) zien! Wanneer medewerkers niet verbonden zijn aan het gestelde doel verwacht de ondernemer van hen een onmogelijke opgave. Iets bereiken en willen bewerkstelligen dat niet ‘jouw ding’ is. Een gemotiveerde ondernemer doet er dus goed aan om veel aandacht te besteden aan het delen van zijn motivatie. Het delen van zijn of haar verhaal! Dat levert motivatie op bij de anderen. Of dit  zal lukken is redelijk voorspelbaar. Het gaat om voorbeeldgedrag, realisme, som eerlijkheid en betrouwbaarheid. Wanneer deze facetten ontbreken is het een onbegonnen zaak. Men loopt vast en wordt van de weeromstuit boos op de omgeving. Een ondernemer die anderen mee wil krijgen dient besluitvaardigheid en integriteit uit te stralen. “Wij gaan dit met elkaar doen!” Dat is wat anders dan in een hoekje te gaan zitten pruilen en piekeren waarom er toch altijd zoveel tegenslag is en waarom de medewerkers zo ongemotiveerd zijn. Dat is namelijk compleet je eigen schuld!