Overig

“Niet voor niets zijn we op economisch vlak al jaren de best presterende gemeente in Zuid-Holland”

847

Ondanks een vasthoudende crisis is het uitstekend gesteld met het ondernemersklimaat in Barendrecht. Dat stelt Cees Versendaal, wethouder Economische Zaken, Welzijn en Sociale Zaken van de zo’n 47.000 inwoners tellende gemeente. “Als gemeente moeten we meer doen met minder geld van het Rijk. Dat is soms lastig, maar zorgt wel voor inventiviteit. Ook de lokale ondernemers worden creatiever nu alles niet automatisch meer voor de wind gaat. Dat zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Versendaal is een geboren en getogen Barendrechter en is al ruim 17 jaar betrokken bij de lokale politiek. Van 1995 tot maart 2010 zat hij namens de gezamenlijke fractie ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van twee jaar geleden werd hij gevraagd voor zijn huidige functie. “Eigenlijk zou ik in januari 2010 met de VUT kunnen gaan, maar toen deze kans zich voordeed, heb ik hem met beide handen gegrepen. Natuurlijk wel na overleg met mijn vrouw,” legt Versendaal uit. Hij staat nog steeds achter die beslissing. “Ik heb een prachtige baan. Door mijn verleden als raadslid kende ik veel dossiers al. De verantwoording als wethouder is alleen een stuk groter. Dat kan best intens zijn. Werkweken van zestig uur vormen geen uitzondering. Maar ik doe het graag.”

Want Barendrecht is volgens Versendaal een unieke gemeente. “Niet voor niets zijn we op economisch vlak al jaren de best presterende gemeente in Zuid-Holland. Het is aantrekkelijk voor bedrijven om zich in Barendrecht te vestigen. De infrastructuur is goed, de Rotterdamse haven is dichtbij en de spoorverbinding is dik in orde. Bovendien is de beschikbaarheid van werknemers binnen de gemeentegrenzen hoog.” De AGF-sector is vanzelfsprekend onlosmakelijk verbonden met Barendrecht, maar ook de sector dienstverlening is sterk vertegenwoordigd. “Wij doen er alles aan om ondernemers goed te bedienen. Het is belangrijk goed naar hen te luisteren en waar mogelijk actie te ondernemen. Ondernemers gaven bijvoorbeeld aan ons digitale loket prima te vinden, maar ook nog altijd veel waarde te hechten aan persoonlijk contact. Inmiddels zijn er twee bedrijfscontactfunctionarissen in dienst, die als aanspreekpunt goed werk verrichten. En als college reserveren we de dinsdagmiddag altijd voor werkbezoeken. Daar zitten ook regelmatig bedrijven tussen. Ik vind het een meerwaarde om bij een ondernemer op locatie te zijn. Je leert direct de bedrijfscultuur kennen en ziet soms dan pas hoe trots mensen zijn op hun bedrijf.”

Barendrecht staat officieel nog te boek als groeigemeente, maar is bijna volgebouwd. “Door onze economische groei lopen we tegen onze eigen beperkingen aan. De bouw en ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is dus zeker geen overbodige luxe.” Tussen Ridderkerk en Barendrecht is 90 hectare beschikbaar voor bedrijfshuisvesting. De samenwerking met de twee andere betrokken gemeenten, Rotterdam en Ridderkerk, kende aardig wat haken en ogen. Toch was de krachtenbundeling onontkoombaar. “Samenwerking is nodig om verder te komen. Het heeft om uiteenlopende redenen een hele tijd geduurd voordat alle neuzen dezelfde kant op stonden. In Barendrecht was de bereidwilligheid om voor 100 procent voor iets nieuws te gaan direct aanwezig. Anderen waren een stuk voorzichtiger. Maar uiteindelijk vonden we één lijn.” De oplevering van Nieuw Reijerwaard staat gepland voor 2020. Versendaal benadrukt dat alle aandacht voor Nieuw Reijerwaard niet inhoudt dat andere bedrijventerreinen in de stad vergeten worden. “Integendeel; wij zijn ons er terdege van bewust dat de oudere bedrijventerreinen gebaat zijn bij een opknapbeurt. De tijd staat niet stil en door alle ontwikkelingen in de loop der jaren moeten er aanpassingen worden verricht om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Zo zijn we op het oude veilingterrein bezig om de infrastructuur weer up-to-date te krijgen. En zo zijn er altijd nieuwe uitdagingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Barendrecht ook in de toekomst een sterke, economisch aantrekkelijke gemeente blijft.”