Partnernieuws

Nieuw leiderschap en de boodschap naar de markt!

162

Nieuw leiderschap tonen is niet aan een ieder besteedt. De meeste leiders vinden het best goed gaan op de oude hun vertrouwde wijze. Voortkabbelende zelfgenoegzaamheid? Waarom allerlei onrust en grote woorden gebruiken? Laten we het asjeblieft rustig houden. Alles komt goed. Bent u zo’n type leider? Helaas, dan is uw uiterste houdbaarheidsdatum verstreken. Er gaat niets vanzelf en er komt niets vanzelf goed. Leiders moeten iets in beweging zetten. Zichzelf en hun medewerkers!

In deze turbulente tijd en continu veranderende wereld moeten organisaties, bedrijven en werkverbanden mee veranderen. Een hele klus. Ga er maar aan staan. Je medewerkers lastig vallen met wéér een aanpassing of verandering. Immers, mensen houden graag hun vastigheden in ere. Niet teveel moeite doen om tot ingrijpende aanpassingen van denken en doen te komen. En toch is het nodig. Anders werken, meer gericht op de markt en met minder kosten. De markt kijkt kritisch naar inefficiënte organisaties en ondernemingen die niet doen wat zij beloven. Een uitdaging van jewelste. Immers, je kan als leider niet allerlei populistische taal uitbraken en vervolgens met de handen in de zakken blijven staan. Je moet in beweging komen. Een beweging op gang brengen. Kortom, een uitdaging. Heeft u als leider trouwens een inspirerend verhaal? Heeft u een realistische toekomstvisie? Daar wordt u wel op beoordeeld. Nee, geen mooie verhalen, maar een richtingbepalende visie. Bent u in staat om uw medewerkers mee te nemen in uw visie?

Uw medewerkers zijn kritische luisteraars. Zij kennen inmiddels het onderscheid tussen ‘verhalen’ en visie. Ze zijn sceptischer dan in het verleden. Wat dat betreft hebben teleurstellingen en ervaringen uit het verleden mensen verstandiger gemaakt. Het verschil tussen succes en verlies is in de crisistijd pijnlijk zichtbaar geworden. Waarom zijn een aantal bedrijven in staat gebleken om te groeien terwijl anderen het onderspit moesten delven? Heeft het niet te maken met anticiperend gedrag, innovatie en leiderschap? Een ieder heeft wel een voorbeeld van een mooi ‘verhaal’ zonder effect. Leiders moeten laten zien waar zij voor staan. Voor strategische keuzes en een duidelijk beleid! Heeft u een degelijke visie? Een succesvolle visie op de toekomst heeft vaak te maken met zaken die moeten worden overwonnen. Een denkbeeldige vijand? De concurrentie, de onwillige markt of de financiële druk. Er moet strijd worden geleverd. Is dit een garantie voor succes? Is dit de meest effectieve aanpak? Of moeten leiders juist ‘verbindend’ zijn? Wat verbindt mensen?

Mensen verbinden aan elkaar, de verbinding met de klant zoeken door slimme marketing, reclame en mediacampagnes. Zorgen dat uw mensen snappen wat de klant van hen vraagt. Heeft u een goed verhaal? Storytelling is essentieel. Uw verhaal en boodschap op een uitgekiende manier voor het voetlicht brengen. Uw salesorganisatie moet dan wel kloppen. Dat vraagt uitleg, instructie en kennisdeling. Vervolgens voldoende planvorming en een doordachte publiciteit. Een realistisch verhaal vertalen naar een effectieve boodschap aan de markt. Zorg er om die reden voor dat uw mensen volledig op de hoogte zijn van uw plannen. Betrek uw medewerkers bij deze plannen. Zo -en zo alleen- raken zij betrokken bij uw visie en missie!

Ergo, een moderne leider moet zich terdege afvragen hoe hij enerzijds geloofwaardig en anderzijds realistisch overkomt. Als meeslepende grote woorden hol en leeg blijken te zijn is de deceptie van de ‘volgers’ groot. Veel beter dan ‘grote’ woorden werken verbindende betogen. De leider moet haarscherp formuleren en definiëren wat mens, organisatie en doelstelling aan elkaar verbindt. Wat zijn de individuelen waarden, wat zijn de organisatiewaarden en op welke wijze kunnen we individuele wensen en behoeften koppelen aan organisatiedoelen? Wanneer dit helder is kan de leider een gemeenschappelijke identiteit nastreven waarin de mensen -binnen de organisatie- zich kunnen vinden. ‘Dit is ons gemeenschappelijk doel, daarom is de verandering noodzakelijk!‘ Welke waarden verbinden de mens en organisatie binnen uw onderneming? Is er een open klimaat waarin prestatie en waardering de boventoon vormen? Bent u integer, betrouwbaar en streeft u naar een prettige -inspirerende– werkomgeving?

Echte leiders zien de samenhang van deze dingen. Ze hebben oog voor de mens binnen de organisatie. Dit zonder de organisatiedoelen geweld aan te doen. Hierdoor krijgen zij de medewerkers in beweging. Hierdoor krijgen zij de verandering op gang. Niet om het veranderen maar omdat het niet anders kan. Begrijpt u waarom uw medewerkers graag voor u willen werken? Of vraagt u zich dat nooit af? Het is wel heel belangrijk. Het maakt nogal een verschil of uw medewerker fit en gemotiveerd aan de dag begint óf lusteloos en negatief. Ik maak het verschil regelmatig mee. Bedrijven die een inspirerende leider hebben met een duidelijk doel en ondernemers die maar niet in staat zijn om hun medewerkers te inspireren tot verandering. Toon modern leiderschap. Ga op zoek naar de grote gemeenschappelijke deler, zoek verbinding en leg de nadruk op de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Medewerkers zijn individuen. Alleen moderne –verbindende– leiders zijn in staat zaken duurzaam te veranderen!

Ing. Hans Klaasse MBA CMC is als ‘directeur strategie en organisatie’ betrokken bij HJ Media Groep. Hij adviseert klanten over het ontwikkelen van een doelmatige organisatie die de belofte -gedaan aan de klant- ook daadwerkelijk kan waarmaken. Een hoog -meetbaar- rendement uit de euro’s die worden besteedt aan reclame en mediacampagnes, is het doel van HJ Media Groep!