Overig

Nieuwe aansluiting A16 op N3 gereed

1049

Vrijdag 6 november 2020 heeft Rijkswaterstaat de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3 officieel in gebruik genomen. De vernieuwde aansluiting zorgt voor betere doorstroming op de N3 en A16 en een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en een betere doorstroming van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Aannemer Boskalis heeft een kwart klaverblad aangelegd en een afrit verlegd. Ook is een lange invoegstrook naar de A16 richting Breda gerealiseerd in de vorm van een parallelbaan.

minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat:
‘In januari vorig jaar gaf ik samen met mijn medebestuurders van de Provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden het startschot voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3. Er is hard gewerkt en de doorstroming ter plekke is nu al duidelijk verbeterd. We kunnen het als overheden niet alleen. Een goede bereikbaarheid vraagt ook om ander reisgedrag, zeker nu in tijden van corona. Thuis werken is nu de norm, maar als dat blijft, ook al is het maar voor een deel van de werkweek, dan kunnen we files voorkomen.’

Zes aansluitingen

In Zuid-Holland zijn zes aansluitingen van rijkswegen op lokale wegen aangepakt. In 2009 hebben Rijk en Regio afgesproken deze aansluitingen samen aan te pakken. Drie van de zes aansluitingen liggen in de Drechtsteden. Naast de aansluiting A16/N3 zijn ook de aansluiting A15/N3 en A16/Mijlweg in Dordrecht in beeld. Het werk aan de A15/N3 is gestart in oktober 2019 en de aansluiting van de A16 op de Mijlweg in Dordrecht is afgerond. De overige drie projecten betroffen aanpassingen aan het Prins Clausplein en aan de aansluitingen A20-Schieplein en N57-N218. Deze zijn ook gereed.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland:
‘Het verkeer heeft nu al profijt van de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3. Automobilisten kunnen beter doorrijden en het nieuwe bedrijventerrein wordt goed ontsloten. De verbeterde aansluiting van de woon- en werkgebieden biedt kansen voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw. Samen maken we Zuid-Holland beter bereikbaar en geven we een impuls aan de regionale economie.’

Ontsluiting DistriPark Dordrecht

Via de parallelbaan langs de A16 richting Breda kan het straks het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht goed bereikt worden. Voor de bereikbaarheid vanuit het zuiden is daarvoor een nieuwe op- en afrit aangelegd bij Willemsdorp, net voorbij de Moerdijkbrug. Deze op- en afritten zijn aangelegd met het oog op de ingebruikname van het Distripark. Distripark is volop in ontwikkeling. De wegen, en dus ook de aansluiting op de op- en afritten, worden in 2021 aangelegd. De op- en afritten kunnen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 in gebruik worden genomen.

Wethouder Bereikbaarheid, Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht:
We werken al ruim 10 jaar nauw samen met Rijkswaterstaat aan een betere doorstroming op de A16/N3 en een goede ontsluiting van onze bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever. En dat heeft nu tot dit mooie resultaat geleid. De nieuwe aansluiting werkt, het verkeer vanaf de N3 naar de A16 stroomt veel beter door. De lange files in de spitsen zijn bijna verdwenen. En daarmee is ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen sterk verbeterd. Dat is goed voor onze stad maar ook voor onze regio.’

Forse opgave

Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daarnaast zijn o.a. het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren.

Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.