Overig

Ondernemers zetten tanden in arbeidsmarkt

838

Het lijkt paradoxaal in deze tijden van crisis, maar er dreigt een tekort op de arbeidsmarkt in de sectoren maritiem en logistiek. Tijdens een ondernemersdiner van DelTri op maandag 12 maart in Dordrecht kwam eten niet op de eerste plaats. De deelnemers hebben hun tanden vooral in arbeidsmarktvraagstukken gezet.

Drie partijen uit drie gemeenten zetten zich in voor drie opgaven. DelTri staat voor het samenwerkingsverband tussen Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant. De drie partijen zijn overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Economie, bereikbaarheid en leefkwaliteit worden gezien als urgente opgaven.

Knelpunten

Werkgelegenheid is belangrijk voor het leefklimaat en een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor een gunstig vestigingsklimaat. Bedrijven hebben behoefte aan gemotiveerd en vakbekwaam personeel. De vraag naar vervanging groeit en de uitstroom van jongeren uit het VMBO en MBO techniek neemt af. Dat kan tot knelpunten leiden. DelTri heeft uitgesproken deze knelpunten aan te pakken in samenspraak met ondernemers en andere partijen. Tijdens het ondernemersdiner is overlegd over hoe de verschillende partijen samen kunnen investeren in een sterke maritieme en logistieke cluster in de DelTri-regio. De regio vormt het Europese knooppunt van mondiale en Europese goederenstromen. Geheel in lijn met de Havenvisie 2030 moet deze positie de komende jaren worden versterkt.

Tekort

“Wij moeten schepen verkopen, omdat er geen bemanning meer te vinden is,” zei één van de aanwezigen tijdens het ondernemersdiner. Het is moeilijk leerlingen van VMBO, MBO en HBO te interesseren voor techniek, terwijl er grote vraag is naar werknemers in technische beroepen. In de logistiek werken 700.000 mensen. Tot 2020 gaat daarvan 40% met pensioen. Nieuwe goed opgeleide mensen zijn hard nodig. Een landelijke imagocampagne en baangaranties zouden kunnen bijdragen aan meer belangstelling voor technische beroepen. Nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk. Goede voorbeelden van zulke samenwerking zijn te vinden op het Leerpark in Dordrecht en de RDM Campus in Rotterdam. Daar gaan leren en werken hand in hand. Ook de lectoraten aan de Hogescholen Logistiek, die met en voor het bedrijfsleven onderzoek verrichten, zijn een goed voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en ondernemers. Na de zomer wordt hierover verder gepraat in DelTri verband.