Overig

Oplossingen bedenken door veerkracht te tonen

1339

Bent u een veerkrachtig persoon? Veerkracht is voor ondernemers van essentieel belang. Niet bij de pakken neerzitten maar veerkrachtig tegenwicht bieden aan de lastige omstandigheden en de vervelende problemen. Uw verantwoordelijkheid nemen, niets afschuiven, maar kordaat en doelgericht handelen. De zaken oppakken en ‘de boel’ niet verwaarlozen. Positief blijven en veerkracht tonen.

Wat is veerkracht eigenlijk? Het is het vermogen om na een vervelende situatie weer verder te gaan. Weer in de juiste vorm te raken en met het juiste gedrag te komen. Het (her)nemen van de leiding, initiatief tonen en het zorgen voor de juiste stappen die moeten leiden tot het flexibel en daadkrachtig reageren op moeilijke omstandigheden. Een veerkrachtige ondernemer zal altijd weer nieuwe mogelijkheden aanboren om de draad met frisse energie op te pakken en aan de gegeven situatie het hoofd te bieden. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op een -zoals gezegd- energieke wijze. Dat vraagt bewegelijkheid, elasticiteit en veerkracht. Op welke wijze krijgt u dit weerstandsvermogen? Het is een kwestie van doorzettingsvermogen en persoonlijke karaktereigenschappen. Veerkracht en spankracht. Wat is uw span of control?

Op tijd de bakens verzetten

Veerkracht heeft dus alles te maken met uw mentale conditie. Verzet u bijtijds de bakens? Uw conditie, weerstand en vitaliteit maakt dat uw herstellingsvermogen groot is. U kunt makkelijker, dan een ander, snel reageren en zich snel herpakken wanneer er verstoring is van de markt. Nieuwe concurrenten, veranderde marktomstandigheden en de huidige Covid-19 crisis. Veerkrachtige ondernemers zijn er beter tegen bestand. Door veerkracht krijgt u een mentale buffer om de eerste klappen op te vangen. Gaat u soepel om met de ondernemersproblemen van alledag? Gaat u er onder gebukt? Als dit laatste het geval is wordt het tijd om te werken aan uw veerkracht! Werken in een veerkrachtig team is als een warme deken. Ik ken situaties binnen bedrijven waar het teamgevoel en de gemeenschappelijkheid geheel is verdwenen.

Teamgevoel en gemeenschappelijkheid

Geen gemeenschappelijk gevoel? Dat komt vaak door de starre, energieloze en directieve stijl van leidinggeven. Verander dat! Uw veerkracht werkt aanstekelijk. Hoe komt dat? Veerkrachtige mensen hebben een reserve. Ze hebben een buffer. Zij staan elkaar bij, gunnen elkaar het succes en hebben iets met elkaar. Een winning team! Ook u kunt zo’n winning team bouwen. Probeer het eens. Waardeert u uw mensen voldoende? Leden van een veerkrachtig team waarderen elkaar. Veerkracht is dus meer dan wat bewegelijkheid. Daar moet u als veerkrachtige leider wel alles aan doen. Een positieve en constructieve instelling gedijt niet in een statische omgeving. Dynamiek en flexibiliteit, eigen initiatief en positief gedrag. Samenwerking! Veerkracht heeft alles te maken met het zoeken naar oplossingen.

Samen oplossingen bedenken

Het probleem analyseren en vervolgens op een adequate wijze samen een oplossing bedenken. Mensen die niet over veerkracht beschikken kiezen de gemakkelijke weg. De weg van de minste weerstand. Niet goed! Kortom, veerkrachtige mensen zijn positief, ze accepteren de moeilijke omstandigheden beter, ze bedenken oplossingen en halen kracht uit zichzelf. Ze worden ook steeds veerkrachtiger, ze leren namelijk dagelijks lessen. Deze lessen gebruiken ze in een volgende situatie. Creatief, verantwoord en met optimisme. Veerkracht is eigenlijk niets meer dan de reserve aan daadkracht niet op te laten souperen door de waan van de dag. Met een goed team -dat weet wat van hen verwacht wordt- oplossingen bedenken en vervolgens daar naar handelen. Juist in deze Covid-19 crisis van uitermate groot belang!