Overig

Personeel Motivatie Programma

882

Column Hans Klaasse

Het is heel belangrijk dat een ondernemer of bestuurder informatie opdoet door te luisteren naar zijn klanten, leveranciers en medewerkers. Het zijn juist deze ervaringen en opmerkingen waarmee de ondernemer of bestuurder zijn of haar voordeel kan doen. Deze informatie kan in formele gesprekken worden verkregen, maar ook -en dat is nog beter- door toevallige ontmoetingen

Weet u wat er speelt bij derden? Weet u hoe mensen in uw omgeving over u en uw beleid denken? Bij deze ‘toevallige’ ontmoetingen gaat het vooral om zorgvuldig luisteren. Niet alle commentaar is u welgevallig, niet iedere kritiek zult u waarschijnlijk op prijs stellen, maar bedenk dan altijd dat het wel bruikbare informatie is. Waarom denken zoveel bestuurders dat dit overbodig is?

In mijn loopbaan ben ik veel bestuurders en ondernemers tegengekomen. Het viel mij altijd op dat sommigen nogal vooringenomen waren aan-gaande het eigen gedrag. Het ging vaker om hen dan over de organisatie waarvan zij directeur bestuurder waren. Vaak vroeg ik mij af wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde van hun functie was. Was het de professionele deskundigheid? Hadden zij een bijzonder inzicht in technologie of markt? Was het relevante kennis of bestuurlijke ervaring? Kortom, soms was het zoeken naar het nut, terwijl zijzelf redelijk overtuigd waren van hun ‘belangrijkheid’. Het gaat er mijn inziens om dat uit het persoonlijke communicatiebeleid van de van directeur-bestuurders voldoende betrokkenheid blijkt omtrent de organisatie waaraan zij verbonden zijn.

Is die verbondenheid herkenbaar voor een ieder? Worden de medewerkers voldoende geïnformeerd en gemotiveerd? Kijkt de directeur-bestuurder mee over de schouder van de HR-manager? Ik ken bedrijven die een geweldig motivatieprogramma hebben voor hun personeel. Het resultaat is verbluffend. Weinig ziekteverzuim, tevredenheid en betrokkenheid. Als mediabedrijf mogen wij meedenken en nieuwe plannen ontwikkelen en uitwerken. Heel belangrijk is dat de ondernemer of bestuurder oprechte belangstelling heeft aangaande de vraag hoe effectief dat beleid is en tot welke resultaten het leidt. Het gaat tegenwoordig om levenslang leren en de aantrekkelijkheid van de onderneming voor talentvolle jongeren. Het zijn initiatieven met een goed rendement.